Iepirkumi

Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2015./2016.gada ziemas periodā

Paziņojums par iepirkumu:

REZULTĀTS:

Informējam, ka iepirkuma „ Stāmerienas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2015./2016.gada ziemas periodā”, identifikācijas Nr. SPP – 2015/7, komisija 2015.gada 15. decembrī pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt: SIA „ Dravenieki 12”, reģ. Nr. 44103074822, adrese “Dravenieki”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 – līdz 41 999 EUR bez PVN. Līgums: Dravenieki_12_celi.

Paziņojums par pieņemto lēmumu : Iepirkuma lemums_celi 2015

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde izsludina iepirkumu

„Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2015./2016. gada ziemas periodā”, Iepirkuma identifikācijas numurs  SPP 2015/7.

Iepirkuma INSTRUKCIJA un SPECIFIKĀCIJA:ceļi2015

Piedāvājuma termiņš līdz 14.12.2015.

Papildus informācija pie Guntara Indriksona, tālrunis 64497635

Zibens uztvērēju uzstādīšana, mansardu apdares remonts un elektroinstalācijas daļēja renovācija Stāmerienas pamatskolā

Paziņojums par iepirkumu:

Zibens uztvērēju uzstādīšana, mansardu apdares remonts un elektroinstalācijas daļēja renovācija Stāmerienas pamatskolā – iepirkuma identitifikācijas numurs SPP – 2015/6.

REZULTĀTS:

            Informējam, ka iepirkuma „Zibens uztvērēju uzstādīšana, mansardu apdares remonts, elektroinstalācijas daļēja renovācija Stāmerienas pamatskolā” identifikācijas Nr. SPP – 2015/6 komisija 2015. gada 26. augustā pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt:

1.daļā – Zibens uztvērēju uzstādīšana – SIA „AURE-1” reģ.Nr. 40003773426 adrese Ilgas iela 6, Jūrmala, LV-2008, – EUR 2444.42 bez PVN. Līgums Aure_1, Aure_tame

2.daļā Mansardu apdares remonts – SIA „ AKVILONS Z” reģ.Nr. 44103043061 adrese Brīvības iela 76, Gulbene, LV-4401 – EUR 1346.18 bez PVN. Līgums Akvilons Z

3.daļā Elektroinstalācijas daļēja renovācija – SIA „ VILMĀRS PLUS” reģ.Nr. 44103085370 adrese „Gagaiņi”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 – EUR 3161.18 bez PVN. Līgums Vilmars Plus

Paziņojums pa pieņemto lēmums:Lemums_zibens

* Iepirkuma INSTRUKCIJA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 25.08.2015.

Papildus informācijas pie Ulda Ilva, 26419634

Pārtikas produktu piegāde Stāmerienas pamatskolai

REZULTĀTS:

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:

1.daļā „Piens un piena produkti” – SIA „ LAKI FRUIT” reģ.Nr. 40003669241 adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 – EUR 1795.70 bez PVN. Līgums Laki Fruit.

2.daļā „Kartupeļi”– Aigars Rēderis personas kods 120365-12576 adrese „Sūnekļi”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406 – EUR 850.00 bez PVN. Līgums Aigars Reders.

3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti”– SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ.Nr. 42403012397 adrese Rīgas iela 9a, Rēzekne, LV-4601 – EUR 1601.00 bez PVN  . Līgums Rēzeknes gaļas kombināts.

4.daļā „Gaļas produkti un desas”- SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ.Nr. 42403012397 adrese Rīgas iela 9a, Rēzekne, LV-4601 – EUR 934.20 bez PVN  . Līgums Rezeknes galas komb_.

5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” – SIA „ LAKI FRUIT” reģ.Nr. 40003669241 adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 – EUR 690.90 bez PVN. Līgums Laki Fruit.

6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” – SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 258.00 bez PVN. Līgums Lietas MD_ligums, Lietas MD_specif.

7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras”- SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 758.00 bez PVN.Līgums Lietas MD_ligums, Lietas MD_specif .

8.daļā”Maize”- SIA “Madonas patērētāju biedrība” reģ. Nr. 50003062451, adrese Poruka iela 4, Madona, LV- 4801, EUR 42 000 bez PVN . Līgums Madonas pat_biedr.

9.daļā „Svaigi augļi un ogas” – SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 222.30 bez PVN. Līgums Lietas MD_ligums, Lietas MD_specif.

10.daļā „Bakalejas preces Pārstrādātie dārzeņi – konservētā produkcija Graudaugi un to produkti” – SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 3539.61 bez PVN. Līgums :Lietas MD_ligums,Lietas MD_specif.

Paziņojums par pieņemto lēmumu: Lemums_partika

Paziņojums par iepirkumu:

Pārtikas produktu piegāde Stāmerienas pamatskolai – iepirkuma identitifikācijas numurs SPP – 2015/5.

* Iepirkuma INSTRUKCIJA un SPECIFIKĀCIJA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.08.2015.

Papildus informācijas pie Inas Paveļčukas pa telefonu 64497635.

 

 

 

Degvielu un smērvielu iegāde

Rezultāts:

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “VIRŠI-A”. Iepirkuma komisijas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Paziņojums par pieņemto lēmums: Lemums _degviela

 

Paziņojums par iepirkumu:

„Degvielu un smērvielu iegāde”, SPP-2015/4.

Iesniegšanas termiņš – 2015.gada 10.augusts

Instrukcija pretendentiem pieejama ŠEIT.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Stāmerienas pamatskolā

Paziņojums par iepirkumu:

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Stāmerienas pamatskolā”, ID Nr. SPP-2015/3. 

Iesniegšanas termiņš līdz 2015.gada 27.jūlijam.

Instrukcija pretendentiem ŠEIT

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, jo nav pieteicies neviens pretendents.

Kokskaidu granulu piegāde Stāmerienas pamatskolas vajadzībām

Paziņojums par iepirkumu:

Kokskaidu granulu piegāde Stāmerienas pamatskolas vajadzībām, SPP – 2015/2

Iepirkuma specifikāciju var saņemt – “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes nov.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 8.jūnijs
Papildus informācija – Ina Paveļčuka, 64497635

Instrukcija pretendentiem: Spiest šeit!

Paziņojums par pieņemto lēmumu: :Lemums_kokskaidas

Līgums :kokskaidas