Biedrība „Stāmeriena”

aivere@inbox.lv
(+371) 26317933
„Sūnekļi”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV- 4406

Par mums

Biedrība “Stāmeriena” juridiski tika nodibināta 2010.gada 16.aprīlī. Biedrībā pašlaik ir 16 biedri.

Biedrības mērķis ir veicināt Stāmerienas pagasta ilglaicīgu attīstību finansiāli un organizatoriski atbalstot pagastā notiekošās ekonomiskās, izglītības, kultūras, sporta un sociālās dzīves norises.

Biedrībai ir izveidojusies sadarbība ar Stāmerienas pagasta pārvaldi un Gulbenes novada domi, kas atbalsta un sniedz līdzfinansējumu projektiem.

Viena no biedrības prioritātēm ir veicināt bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kultūras un vides pilnveidošanu, tādēļ biedrības biedri aktīvi līdzdarbojas Stāmerienas pamatskolas sabiedriskās dzīves veidošanā un aktivitātes rosināšanā, sporta un kultūras pasākumu atbalstīšanā Stāmerienas pagastā.

Organizētie projekti

Ziemas sporta veidu inventāra iegāde

2011. gadā realizēts projekts LEADER programmā “Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai”, kura ietvaros tika iegādāti 25 slēpju komplekti.

Tautu tērpu iegāde

2013. gadā realizēts LEADER projekts „Latviskās kultūridentitātes izkopšana Gulbenes novadā”, kura ietvaros iegādāti 20 tautas tērpu komplekti.

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana

2014. gadā realizēts LEADER projekts “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Stāmerienas pagastā”.  tika uzstādīti 12 rotaļu laukuma elementi pie Stāmerienas pamatskolas.

Biedrība „KAPO”

biedriba.kapo@gmail.com
26447952 (Inga Lapse), 29142938 (Krišjānis Upāns)
”Dārzamaja”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

www.draugiem.lv/kapo
www.facebook.com/kalniena
www.twitter.com/kalniena

Par mums

„Biedrība KAPO ir dibināta 2009.gada jūlijā un darbojas Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienā. Burtu salikuma KAPO atšifrējums ir „Kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana”, kas bija arī biedrības dibināšanas mērķis – dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Kalnienā.

Biedrības nu jau 5 gadu pastāvēšanas laikā ir izveidojušies tradicionālie, biedrības organizētie pasākumi: FOTOkross, Ziemassvetku rūķīšu skola, Ziemas diena un Lielā talka. Taču arī Kalnienas tautas nama organizētie pasākumi nav iedomājami bez biedru brīvprātīgās palīdzības.

Biedrībā šobrīd ir 22 biedri, kurus apvieno vēlme sakārtot un attīstīt Kalnienu kā apdzīvotu vietu un kopienu. Lielākā daļa biedru ir jaunieši līdz 30 gadiem (81,8%).

Lai organizētu aktivitātes, biedrības biedri raksta un realizē dažādus finanšu piesaistes projektus. Šobrīd (līdz 2015.gada 31.decembrim) tiek realizēts projekts „Nākotne Kalnienā” (EEZ finanšu instruments). Līdz ar šo projektu realizēšanu, biedrība ieguvusi lielāku spēku – tiek sakārtotas telpas, kur paplašināt apmācību piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat pamazām tiek sakopta arī vide.

Ikviens biedrības biedrs, piedaloties aktivitātēs, iemācās sev noderīgas lietas dzīvei – gan kā organizēt pasākumu, gan arī savstarpējo komunikāciju, cieņu un iecietību. Biedrība ir apņēmības pilna saglabāt šo nelielo apdzīvoto vietu – Kalnienu, un izveidot to par tādu vietu, kurā sapņo dzīvot ikviens.

Piesaistītais finansējums

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskaja sektorā

Mērķis: Iesaistīt Kalnienas un apkārtnes jauniešus darba tirgū.
Finansējums: 720 €
Donors: NVA – ESF Jauniešu garantijas.

Fotokursi „Man apkārt”

Mērķis: Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju papildināt digitālās zināšanas, iemaņas un prasmes –  fotografēšanā un fotogrāfiju apstrādē.
Finansējums: 587 €
Donors: Gulbenes novada domes pieaugušo neformālās izglītības programma.

Ziemas diena ģimenēm „Kamēr sniegs – tikmēr prieks!”

Mērķis: Veselīga dzīvesveida un ģimeņu kopīga brīvā laika pavadīšanas veicināšana.
Finansējums: 267,50 €
Donors: Gulbenes novada domes iedzīvotāju iniciatīvu konkurss.

Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem

Mērķis: Izveidot videi draudzīgu, sakārtotu teritoriju apdzīvotas vietas “Kalniena” pašā centrā.
Finansējums: 9761,90 € / savs 10%
Donors: LEADER

Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde

Mērķis: Kvalitatīva pasākumu apskaņošana un apgaismošana Kalnienas tautas namā un grupas R.P.M. vajadzībām.
Finansējums: 17 917,77 € / savs 10%
Donors: LEADER

Radošās dienas krāsainākai ziemai

Mērķis: Veicināt lauku sieviešu līdzdalību sociālajos un sabiedriskajos procesos un paaugstināt to kapacitāti, iegūstot jaunas prasmes un iemaņas.
Finansējums: 341,49 €
Donors: Gulbenes novada domes iedzīvotāju iniciatīvu konkurss.

Ziemassvētku rūķīšu skola mazajiem kalnieniešiem

Mērķis: Iepriecināt bērnus un dot pieredzi jauniešiem darbā ar bērniem.
Finansējums: 213,43 €
Donors: VAS Hipotēku un zemes banka klientu kluba “Mēs paši” projektu konkurss.

FOTOkross 2012: Toreiz un tagad

Mērķis:Aktīvs brīvais laiks ar draugiem un ģimeni.
Finansējums:154,52 €
Donors: VAS Hipotēku un zemes banka klientu kluba “Mēs paši” projektu konkurss.

Nāc uz manām trepēm spēlēties!

Mērķis: Galda spēles lieliem un maziem – aktīvs brīvais laiks.
Finansējums: 130,48 €
Donors: Gulbenes novada domes jauniešu iniciatīvu konkurss.

Nākotne Kalnienā

Mērķis: Biedrības KAPO darbības atbalsts, pilsoniskas sabiedrības veidošanai.
Finansējums: 49 618,47 € / savs 10%
Donors: EEZ finanšu instruments.

Zinu! Varu! Daru!

Mērķis: Iedzīvotāju vajadzību apzināšana un motivēšana uz rīcību.
Finansējums: 711,44 €
Donors: Britu Padome