Pasākumi

Kalnienas tautas namā balle “Atceries martu…”

Š.g. 9.martā plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā balle “Atceries martu…” Spēlēs grupa “Gints un es”

Zemledus makšķerēšanas sacensību NOLIKUMS

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“Ziema 2019”

  NOLIKUMS

 1. Sacensību mērķis
 • Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
 • Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
 1. Sacensību rīkotāji un tiesneši
 • Sacensības rīko Stāmerienas pagasta pārvalde un Stāmerienas tautas nams
 • Sacensību tiesneši:
 • Galvenais tiesnesis- Viktors Podziņš
 • Sekretāre- Diāna Pētersone
 • Tiesnesis- Vilis Birznieks
 1. Sacensību vieta un laiks

3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:

 • Stāmerienas ezerā ar karodziņiem norobežota vieta, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis sacensību dienā.
 • Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2019.gada 24.februārī laikā no plkst. 9:10 līdz 12:00.
 • Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2019.gada 24.februārī laikā no plkst. 8:00 līdz 9:00 Stāmerienas Tautas namā.
 1. Sacensību dalībnieki
 • Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālā konkurencē. Komandu un individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots.
 • Komandām dalības maksa EUR 5.00 (pieci euro 00 centi).

4.2.1.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un invalīdiem  dalības maksa EUR 1.00 (viens euro ).

 • Pārējiem dalībniekiem dalības maksa EUR 2.00 (divi euro 00 centi).
 • Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.
 1. Sacensību noteikumi
 • Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā

5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.

 • Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri.
 • Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.
 • Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
 • Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
 • Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.
 • Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas).
 1. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un

drošības noteikumu uz ledus ievērošanu  

   6.1. Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

6.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Stāmerienas ezera ūdenstilpnes

un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

 1. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu

7.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

 1. Uzvarētāju noteikšana
 • Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā, komandu un sportistu konkurencē kļūst sacensību dalībnieki, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars :

Vecumā līdz 16 gadiem   –  3 vietas

Sievietēm no 16 – 65 gadiem   –  3 vietas

Vīriešiem no 16 – 65 gadiem   –  3 vietas

Vecumā pēc 65 gadiem un invalīdiem  –  3 vietas.

Komandām –  3 vietas.

 • Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt pārsteigumu balvas – lielākā zivs u.c..

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem un ledus situācijas.

!!! NE ASAKAS !!!

 Sacensību galvenais tiesnesis: Viktors Podziņš   /26482835/

 

 

 

Distanču slēpošanas sacensību NOLIKUMS

Distanču slēpošanas sacensības

„STĀMERIENA 2019” un „Baltās trases” 4.posms

NOLIKUMS

 Mērķi un uzdevumi

 1.Iesaistīt Stāmerienas pagasta, Gulbenes novada un citu novadu iedzīvotājus sporta aktivitātēs.

 1. Popularizēt distanču slēpošanu un veicināt veselīgu dzīvesveidu pieaugušo un jauniešu vidū.

Vieta un laiks

2019.gada 24.februārī plkst.11.00 Stāmerienas pagasta Vecstāmerienā, Stāmerienas pils parks.

Sacensību vadība

Sacensības organizē Stāmerienas pagasta pārvalde.

Sacensību galvenais tiesnesis – Guna Ģērmane, Jānis Ģērmanis (tel. 29499046)

Pieteikumi

Iepriekšēja pieteikšanās līdz  23.02.2019. plkst. 20.00. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu stsport@inbox.lv Sacensību dienā pieteikšanās līdz 10:30 sacensību sekretariātā – Stāmerienas tautas namā.

Info tel. 29499046

Dalībnieki

 Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens slēpošanas cienītājs. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

Vecuma grupas un distances
Sievietes, jaunietes, meitenes:
1. 2009.g.dz.un jaun.meitenes        (S1)                 850m
2. 2008.-2005.dz.meitenes             (S2)                 2km

 1.  2004.-89.g.dz.jaunietes               (S)                   6km
 2. 1988.-79.g.dz.sievietes                 (S3)                 6km
 3. 1978.- 59.g.dz.sievietes                (S4)                 3km
 4. 1958.g.dz. un vec.siev.                 (S5)                 2km
  Vīrieši, jaunieši, zēni:

1. 2009.g.dz.un jaun.zēni                 (V1)                850m
2. 2008.-2006.g.dz.zēni                   (V2)                2km

 1. 2005.-2004.g.dz.jaunieši            (V3)                3km
 2. 2003.-89.g.dz.jaunieši                 (V4)                6km
 3. 1988.-79.g.dz.vīrieši                     (V)                  9km
 4. 1978.-69.g.dz.vīrieši                     (V5)                6km
 5. 1968. – 58g.dz.vīrieši                  (V6)                3km
 6. 1957.g.dz. un vec.vīr.                   (V7)                2km

Mazākajiem slēpotājiem (vecumā līdz 5 gadi (ieskaitot)) atsevišķa distance – 350m

Dalībnieki dodas trasē ar kopēju startu katrā vecuma grupā. Slēpošanas stils – brīvais. Jauniešu grupās atļauts dalībniekiem startēt vecākās grupās, bet ne otrādi. V5 un V6 grupas dalībnieki drīkst startēt V grupā. S5 grupas dalībnieces drīkst startēt S grupā.

Vērtēšana, apbalvošana

Individuālais vērtējums visās vecuma grupās. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un piemiņas balvām.

Izdevumi

Dalības maksa pieaugušajiem 1,50 eiro, bērniem un skolēniem  (ieskaitot V4 grupu) 1,00 eiro. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz rīkotāju organizācijas, bet līdzdalību sacensībās finansē dalībnieks pats vai komandējošā organizācija.

 

Kalnienas tautas namā “Ziemas balle”

23.februārī plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā  “Ziemas balle”, spēlēs grupa “Kreisais pagrieziens”. Ieeja -3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4,00 EUR.

24.februārī Stāmerienā : distanču slēpošanas, zemledus makšķerēšanas sacensības un BĒRNIEM- reāls piedzīvojums brīvā dabā!

Pasākuma dienā būs iespējas baudīt  zupu un karstu tēju. Sacensību dalībniekiem – bez maksas!

Kalnienas bibliotēkā radošās darbnīcas nodarbība “Poliesteru ziedu veidošana”

19. janvārī plkst. 12:30 Kalnienas bibliotēkā tiek organizēta radošās darbnīcas nodarbība “Poliesteru ziedu veidošana”. Līdzi jāņem : adata, šķēres, lineāls, labs noskaņojums, un ja ir, līmes pistole. Nodarbības vadīs Agita UPĀNE. Nodarbību ilgums- 2-3 h. ATBALSTĪTĀJI: Kalnienas bibliotēka un b-ba KAPO.

Stāmerienas tautas namā trešās Adventes pasākums

2018.gada 16.decembrī plkst. 13:00 Stāmerienas tautas namā  trešās Adventes pasākums “Laimes lāci meklējot”, koncertā piedalīsies  Stāmerienas un Kalnienas tautas namu amatiermākslas kolektīvi un Stāmerienas pamatskolas audzēkņi. Būs pārsteigums!  IEEJA 1,50 EUR. KURSĒS AUTOBUSS.

Kalnienā svētku egles iedegšana un Ziemassvētku uzvedums bērniem

2018.gada 15.decembrī plkst. 14:00 Kalnienas tautas namā Ziemassvētku uzvedums bērniem “Kā briedis Rūdolfs pazaudēja Ziemassvētku vecīti…!” un svētku egles iedegšana pie Kalnienas tautas nama. Ieeja bez maksas

2.decembrī pirmo Adventes sveci iededz Stāmerienas tautas namā

2.decembrī plkst. 13:00 Stāmerienas tautas namā uz  pirmās Adventes sveces  iedegšanas pasākumu aicina  IGO un Ēriks UPENIEKS ar koncertprogrammu “Mēnessnakts”. Ieeja 3,00 EUR.

Kalnienas tautas namā Latvijas simtgadei veltīts koncerts

2018.gada 17.novembrī  plkst. 13:00  Kalnienas tautas namā  Muzikālā apvienība “Projekts 5 Jāņi” aicina uz Latvijas simtgades jubilejas koncertu “Simts gadi zem trīs zvaigznēm”.

Latvijas simtgadei veltīts pasākums Stāmerienas tautas namā

2018.gada 17.novembrī plkst. 18:00 Stāmerienas TN svētku pasākums par godu Latvijas 100.dzimšanas dienai ‘LATVIJAS SIMTGADE STĀMERIENAS PAGASTA SĒTĀS”, kopā ar dziedātāju Sabīni Krilovu un pianisti Madaru Kalniņ un pagasta dziedošām ģimenēm. Kursēs autobuss no Kalnienas- 17:30, no Stāmerienas 17:37.

Balle kopā ar GALAKTIKU

2018.gada 10.novembrī plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā  “Balle  kopā ar grupu “GALAKTIKA””. Ieeja 4,00 EUR.

Kalnienas tautas namā līnijdeju grupas TAGAD jubilejas koncerts

3.novembrī plkst. 14:00 Kalnienas TN līnijdeju grupas “TAGAD” 5 gadu jubilejas koncerts. Kopā ar jubilāriem koncertā piedalīsies R.P.M. un B-boys no Kalnienas, ĪSTĀS MEITENES no Apes, DEJOTPRIEKS no Kalncempjiem, LENO no Gulbenes. Ieeja brīva.

Stāmerienas pils parkā “Leģendu nakts”

27.oktobrī plkst. 20:00  Stāmerienas pils parkā sajūtu pastaiga MEKLĒJOT “GEPARDU”, dalība 1,50 EUR.  Stāmerienas TN plkst. 21:30  teātra miniatūras pēc romāna “Gepards” motīviem. plkst. 22:00 balle kopā ar grupu “Kruizs”, IEEJA 4,00 EUR. Darbosies kafejnīca “Sonāte”

Kalnienas tautas namā “Rudens balle”

Kalnienas tautas namā  2018.gada 13.oktobrī plkst. 22:00

“Rudens balle”, spēlēs  grupa ‘BRUĢIS”.

Ieeja 4,00 EUR.

Rudens tumsas orientēšanās Stāmerienā!

2018.gada 29.septembrī plkst. 19:30 aicināti pie dalīties RUDENS TUMSAS ORIENTĒŠANĀS pasākumā. Aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Dalībai pieteikt  komandas ( 3-4 cilvēku sastāvā). Reģistrācija no plkst. 19:00. INFO : 29499046 Jānis.

Nūjošana kopā ar Māri Baranovski

20.septebrī paredzētā nūjošana pārcelta uz 24.septembri plkst. 13:00. Tikšanās vieta laukumā pie Stāmerienas dzelzceļa stacijas.

Kalnienā vingrošana kopā ar Māri Baranovski

Š.g. 17.septembrī plkst. 19:00  Kalnienas tautas namā tiek organizētas vingrošanas nodarbības kopā ar Māri Baranovski.  Vingrošana  BEZ MAKSAS visām vecuma grupām. Inventārs nodrošināts. INFO- 29109404

Kalnienā nūjošana kopā ar Māri Baranovski- PĀRCELTS

Š.g. 20.septembrī plkst. 19:00  pie Kalnienas tautas nama tiek organizētas nūjošanas nodarbības kopā ar Māri Baranovski.  Nūjošana  BEZ MAKSAS visām vecuma grupām. Inventārs nodrošināts. INFO- 29109404. PĀRCELTS UZ 24.09.

“Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram”rezultāti

2008g.dz.un jaun. meitenes   (S1)
Vārds Uzvārds Dz.gads Numurs Rezultāts Vieta
Sintija Birzniece 2008 Stāmeriena 28 00:04:00 I
Evelīna Rēzija Lapsa 2009 Daukstes 30 00:04:38 II
Zane Salmiņa 2011 Gulbene 23 00:05:45 III
Ieva Griķe 2013 Stāmeriena 22 00:06:35 4
Kate Birzniece 2014 Stāmeriena 24 00:06:47 5
2008.g.dz.un jaun. zēni (V1)
Adrians Laizāns 2009 Stāmeriena 19 00:04:05 I
Mārcis Glāznieks 2010 Stāmeriena 14 00:04:36 II
Rolands Pavlovskis 2010 Rēzekne 16 00:05:03 III
Mikus Daniels Brencis 2010 Ranka 20 00:05:19 4
Kārlis Emsiņš 2009 Stāmeriena 29 00:05:21 5
Henrijs Mūrnieks 2012 Skulte 27 00:05:30 6
Edvards Mūrnieks 2012 Skulte 26 00:05:38 7
Andres Piļka 2013 Gulbene 25 00:05:41 8
Magnus Pala 2009 Igaunija 15 00:05:46 9
Marsels Neilands 2014 Gulbene 17 00:06:37 10
Reinis Dambergs 2014 Rīga 18 00:06:57 11
Kārlis Griķis 2016 Daukstes 21 00:07:15 12
2007 – 2003 dz.g. meitenes (S2)
Jolanta Pence 2004 Lejasciems 6 00:30:29 I
Elizabete Galvane 2005 Lejasciems 4 00:32:30 II
Līva Salmiņa 2006 Gulbene 38 00:42:15 III
Krista Kristiāna Brence 2005 Ranka 30 00:42:33 4
2007 – 2003 g.dz.zēni (V2)
Artūrs Filips Igaviņš 2006 Lejasciems 3 00:27:41 I
Oskars Kuropatkins 2005 Stāmeriena 8 00:28:46 II
Gustavs Galvans 2003 Lejasciems 2 00:28:55 III
Oskars Jaunbērziņš 2003 Lejasciems 15 00:30:09  4/5
Rihards Berkolds 2004 Pilskalns 62 00:30:09  4/5
Dāvis Ende 2004 Daukstes 33 00:32:02 6
Martins Kristers Celms 2007 Lejasciems 1 00:32:47 7
Mārtiņš Griķis 2007 Daukstes 32 00:34:26 8
2002 – 1998 g.dz.jaunietes (S3)
Kastrīna Ostrovska 2002 Kalniena 51 00:41:20 I
2002 – 1998 g.dz.jaunieši (V3)
Lauris Lapsa 2002 Daukstes 7 00:24:25 I
1997 – 1988g.dz.sievietes (S)
Zane Seņkāne 1996 Stāmeriena 9 00:37:24 I
Liene Sirmā 1993 Līgo 43 00:37:41 II
Kristīne Briede 1993 Gulbene 64 00:40:55 III
Diāna Asatrjana 1997 Gulbene 65 00:41:54 4
Diāna Supe 1994 Beļava 42 00:42:36 5
1997 – 1988g.dz.vīrieši (V)
Flavio Nunes 1991 Gulbene 12 00:23:50 I
Artis Luguzis 1990 Gulbene 61 00:24:31 II
Artis Maksims 1996 Alūksne 52 00:25:54 III
Āris Lazdiņš 1994 Zeltiņi 55 00:27:30 4
Rihards Timenieks 1988 Stāmeriena 66 00:30:03 5
Eduards Ostrovskis 1996 Kalniena 35 00:30:39 6
Didzis Pabērzs 1990 Gulbene 28 00:30:54 7
Zigmārs Mazulis 1989 Alūksne 53 00:31:21 8
Artūrs Folkmanis 1995 Cēsis 5 00:37:24 9
Normunds Lišiks 1993 Gulbene 58 00:38:06 10
Oskars Priedeslaipa 1991 Gulbene 63 00:40:55 11
Mareks Pabērzs 1995 Gulbene 67 00:41:51 12
Krišs Matisons 1991 Gulbene 56 00:44:18 13/14
Jānis Melngailis 1991 Gulbene 57 00:44:18 13/14
Toms Priedītis 1996 Beļava 13 DNF
Aly Ayop 1996 Cairo / Egypt 44 DNF
1987 – 1978 g.dz.sievietes (S4)
Dace Birzniece 1983 Stāmeriena 18 00:31:53 I
Evita Taurene 1982 Beļava 68 00:40:26 II
1987 – 1978 g.dz.vīrieši (V4)
Salvis Žīgurs 1982 Kalniena 54 00:27:21 I
Gatis Bērziņš 1984 Stāmeriena 49 00:28:58 II
Sergejs Baikovs 1987 Gulbene 29 00:30:19 III
Edgars Riekstiņš 1985 Stāmeriena 59 00:31:49 4
Margus Pala 1981 Estonia 48 00:33:14 5
Kaspars Vītols 1983 Gulbene 47 00:34:06 6
1977g.dz. un vec.sievietes (S5)
Dace Anča 1976 Gulbene 34 00:32:23 I
Sandra Volodina 1969 Gulbene 11 00:33:59 II
Astrīda Vēja-Āboliņa 1967 Lejasciems 10 00:42:00 III
Inga Anča 1975 Gulbene 39 00:42:20 4
1977 – 1968g.dz.vīrieši (V5)
Aivars Griķis 1977 Daukstes 31 00:27:51 I
Viesturs Ronis 1977 Gulbene 41 00:28:41 II
Normunds Riekstiņš 1975 Stāmeriena 60 00:33:20 III
Imants Mūrnieks 1975 Skulte 19 00:39:48 4
1967g.dz.un vec.vīrieši (V6)
Antis Zunda 1961 Gulbene 46 00:25:17 I
Ivars Fērmanis 1964 Alūksne 45 00:30:30 II
Jānis Supe 1951 Tirza 17 00:30:35 III
Jānis Klimons 1956 Lizums 36 00:33:02 4
Valdis Groza 1962 Lubāna 14 00:34:23 5
Jānis Circāns 1960 Viļaka 40 00:34:27 6
Jānis Ančs 1942 Gulbene 37 00:39:48 7
Vladislavs Ponomarenko 1948 Jaungulbene 16 00:43:24  8/9
Vladimirs Kallass 1945 Gulbene 50 00:43:24  8/9

 

Paldies visiem kuri piedalījās un tiekamies pēc gada !!

Izstādes “Pa geparda pēdām Sicīlijā” un grāmatas Džuzepe Tomazī Di Lampedūza “Gepards”atklāšanas pasākums 1.septembrī

1.septembrī pie Stāmerienas stacijas plkst.  13:35-14:40 grāmatas “Gepards “prezentācija, Itālijas vēstnieka Viņa Ekselences Sebastiano FULČI uzruna. Piedalās ilustratore Raimonda Strode, grāmatu izdevējs, apgāda JUMAVA valdes pr-js Juris Visockis, Stāmerienas TN amatierteātris SPĒLE, Litenes TN amatierteātris NEBĒNIEKI. Stāmerienas TN plkst. 16:00-17:30 izstādes “Pa geparda pēdām Socīlijā” atklāšana. Skat. AFIŠU

Bānīša svētki Stāmerienā

2018.gada 1.septembrī  tiek organizēti Bānīša svētki, šoreiz ar devīzi “Svinam Bānītim -115!” Pasākuma sākums plkst. 12:00. Pasākumu vadīs- TV un radio personība Oskars LEPERS.

PAVASARA BALLE KALNIENĀ

2018.gada 12.maijā plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā notiks PAVASARA BALLE. Spēlēs grupa BRĪVDIENA.

Ieeja 3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4,00 EUR.

NETRADICIONĀLĀS SPORTA SPĒLES KALNIENĀ

2018.gada 12.maijā pie Kalnienas tautas nama ikviens tiek aicināts uz   NETRADICIONĀLAJĀM  SPORTA SPĒLĒM.

Starts plkst. 12:00. Piedalās komandas 4 cilvēku sastāvā ( vecumā no 15 gadiem). Reģistrēties līdz 12.05.2018. plkst. 11:50 vai elektroniski: naglemarina@inbox, vai pa tālr. 28665789.

Baltā galdauta svētki Stāmerienā

2018.gada 4.maijā plkst. 11:50 Stāmerienas pamatskolas iekšpagalmā pulcēsimies uz BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIEM.

Programmā :  *bērzu stādīšana; * kopīga svētku svinēšana pie balti klātiem galdiem ar sarunām un dziesmām.

Līdzi groziņā paņemsim produktus kopīga svētku rasola gatavošanai.

Pavasara skrējiens

2018.gada 13.maijā  plkst. 10:00 ikviens tiek aicināts piedalīties PAVASARA SKRĒJIENĀ. Skrējiens notiks Gulbenē pa maršrutu : Gulbenes stadions- Parka iela, Rēzeknes iela, Stradu pagasta grunts ceļš, Blaumaņa iela, Litenes iela, Parka iela, stadions .

Pavasara skrējiens

NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt skriešanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma dalībniekus.

Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus Gulbenes novadā un salīdzināt ar Latvijas vadošo sportistu rezultātiem.

Iesaistīt iedzīvotājus Gulbenes novada skriešanas seriālā “Izskrien 100” par godu Latvijas simtgadei.

VIETA UN LAIKS

Sacensības notiks 2018.gada 13.maijā  Gulbenes stadionā, Gulbenē, O.Kalpaka 1A. Starts jaunāko grupu dalībniekiem plkst.10.00. Skrējiena dalībniekiem starts kopējs plkst.11.00.

SACENSĪBU VADĪBA

Gulbenes pilsētas pārvalde, sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Galvenais tiesnesis – Larisa Cīrule (t.26330649).

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE

Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens Latvijas skriešanas cienītājs.

SKRĒJIENS notiks pa maršrutu: Gulbenes stadions O.Kalpaka iela 1A- Parka iela- Rēzeknes iela- Stradu grunts ceļš (pagrieziens)- Blaumaņa iela- Litenes iela- Parka iela- O.Kalpaka iela (centrālā ieeja stadionā), starts un finišs  Gulbenes stadionā (skrējiena karte pielikumā).

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Jaunietes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dzimšanas gads Skrējiena distances garums Apļu skaits
S 7 V 7 2011. un jaun. 400 m 1-4 (stadiona)
S 10 V 10 2008. un jaun. 3 km 8 (stadiona)
S 14 V 14 2007.-2004.g.dz. 3 km 8 (stadiona)
S tautas klase V tautas klase 2003. un vecāki 9 km 1
S meistarklase V meistarklase 2003. un vecāki 18 km 2
 • 9 km aplī var piedalīties dalībnieki, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu.
 • Dalībnieks vai viņu pavadošā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru. Skriešanas seriāla organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
 • Trasē ir sastopamas dažas automašīnu iebrauktuves un izbrauktuves no iekšējām teritorijām, ka arī gājēju pārejas. Šajās vietās jābūt  īpaši uzmanīgiem!
 • Skrējiena maršrutā, kā arī starta/finiša vietā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

PIETEIKUMI

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 12.05.2018. pl.15.00., www.smeceressils.lv/pieteiksanas.php, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu vai skolu.

Numuru saņemšana 13.05.2018.- bērniem un jauniešiem S7;V7; S10;V10; S14;V14 grupā no plkst 8.30-9.30, pārējiem skrējējiem no plkst.9.30- 10.30 Gulbenes stadionā (O.Kalpaka ielā 1A). Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

APBALVOŠANA

Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā skrējienā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.

 PAVASARA SKRĒJIENA  SACENSĪBU PROGRAMMA

13.05.2018.

Gulbenes stadions, O.Kalpaka 1a, Gulbene

Pl.10.00 starts S 7 un V 7 grupām – 400 metri (max 4 stadiona apļi)

Pl.10.30 starts S 10; V 10; S14; V14; (8 stadiona apļi)

Pl.11.00 starts skrējienam – 9, 18 kilometri

Pl.13.00 godalgoto vietu apbalvošana

Tūrisma sanāksme Stāmerienā

2018. gada 3.maijā plkst. 13:00  Stāmerienas pagasta pārvaldes telpās notiks “Tūrisma sanāksme Stāmerienā”.

Apspriedīsim tūrisma attīstību Stāmerienas pagastā, nākotnes vīzijas un iespējas. Piedalīties aicināti  uzņēmēji, kas jau nodarbojas tūrisma jomā, gan tie, kas ieplānojuši savu darbību saistīt ar tūrismu.

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde

 

Zaķis Garausis aicina uz Lieldienu svētkiem Stāmerienā

1.aprīlī plkst. 13:00 Stāmerienas tautas namā zaķis Garausis aicina uz Lieldienu svētkiem. Pasākuma ietvaros: * izrāde bērniem un vecākiem; *olu  ripināšana, mešana un ķeršana; *spēles un rotaļas; *putnu būrīšu gatavošana; *Latvisku jostiņu dzīparošana; *maizes cepšana brīvā dabā; *izjādes ar zirgiem. Līdzi jāņem krāsota ola un kārums zaķim Garausim.

LIELDIENU JAMPADRACIS KALNIENAS TAUTAS NAMĀ

Š.g. 31.martā  plkst. 12:00

Kalnienas tautas namā notiks bērnu Lieldienu JAMPADRACIS ar

 • Lieldienu OLU izstādi;
 • jautrām sacensībām un atrakcijām.

Uz pasākumu līdzi jāņem OLA izstādei un pavasarīgs garastāvoklis!!!  GAIDĀM!

Aicina pieteikties pieaugušo apmācībai 12 nozarēs

Aicinām strādājošos iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem apgūt jaunas prasmes kādā no šādām nozarēm: tekstilizstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transporta, enerģētikas, ķīmiskās rūpniecības, būvniecības nozare. Pieteikšanās līdz 16.aprīlim.

Kas un kā var pieteikties?

Pieejamais atbalsts

Apmācības citās vietās Latvijā

Vairāk par projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Kontaktinformācija: Anita Birzniece, t. 64497725, 26698096,  epasts  anita.birzniece@gulbene.lv.

Mācību iespējas Gulbenes novadā

 • SIA mācību centrā BUTS, kontaktiem: Sarmīte Deksne, t. 64471066, 27898038, e-pasts gulbene@buts.lv. Mācību programmas Gulbenē un Balvos
 • SIA mācību centrā AUSTRUMVIDZEME, kontaktiem: Aija Kalēja, t. 29462624, 64471286,  e-pasts info@austrumvidzeme.lv. Mācību programma Gulbenē

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz valsts un ES fonda finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, attiecīgi 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

Kalnienas tautas namā paaudžu vakars

Š. g. 24.martā plkst. 19:00 Kalnienas tautas namā paaudžu vakars “Atskatoties pagātnē, novērtējot nākotni”. Pasēdēšana pie galdiņiem, līdzi ņemot: labu omu, radus un draugus, kā arī groziņu.

Koncertā piedalīsies Kalnienas amatierkolektīvi un pašdarbnieki. Dejas kopā ar Kasparu MAKU.

Ziemas sporta dienas “Stāmeriena 2018” ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS sacensību rezultāti

 

Zemledus makšķerēšana “Stāmeriena 2018”
Vārds Uzvārds Svars (kg) Vieta
Jaunieši
Kristaps Jesiļevičs 0,230 I
Vīrieši
Armands Blāķis 1,306 I
Andris Brutāns 0,492 II
Jānis Lesiņš 0,435 III
Jānis Stepe 0,380 4
Pensionāri
Vjačeslavs Trofimovs
Hedvigs Grasis
Vairis Viļevičs 0,678 I
Vilis Grasis 0,316 II
0,247 III
0,150 4
Komandas
SAVIENA
1,417
Mazākā zivs 0.0022 (2.2 grami) – Andris Brutāns
Lielākā zivs 0.044 (44 grami) – Jānis Stepe
Vecākais dalībnieks – Vairis Viļevičs – 82 gadi

Ziemas sporta dienas “Stāmeriena 2018” SLĒPOTĀJU sacensību rezultāti

SLĒPOŠANAS SACENSĪBU REZULTĀTI

Dzimšanas
Starta NR Vārds Uzvārds gads Komanda Rezultāts Vieta
V1 2008.g.dz.un jaun.zēni (800m)
41 Jēkabs Kubuliņš 2009 SK Lejasciems 0:03:33 I
39 Igors Kūlītis 2008 Stāķi 0:03:59 II
33 Andis Kūlītis 2010 Stāķi 0:04:17 III
20 Raivo Berkolds 2010 Beļava 0:04:49 4
49 Denis Kudrjašovs 2010 Stāķi 0:05:38 5
47 Māris Kūlītis 2012 Stāķi 0:06:10 6
18 Kristers Gabrāns 2009 Gulbene 0:06:37 7
19 Jānis Pēteris Lapkovskis 2010 Beļava 0:09:01 8
S1 2008.g.dz.un jaun.meitenes (800m)
44 Sintija Birzniece 2008 Stāmeriena 0:05:46 I
25 Agate Sīmane 2010 Gulbene 0:08:03 II
27 Zane Salmiņa 2011 Gulbene 0:09:25 III
17 Ieva Griķe 2013 Pirtslietu darbnīca 0:12:15 4
24 Anna Jankava 2014 Gulbene DNF
V2 2007 – 2005.g.dz.zēni (1,8km)
3 Martins Kristers Celms 2007 SK Lejasciems 0:07:26 I
16 Mārtiņš Griķis 2007 Pirtslietu darbnīca 0:08:06 II
2 Adrians Stepe 2007 SK Lejasciems 0:08:36 III
43 Oskars Kuropatkins 2005 Stāmeriena 0:10:43 4
40 Jānis Lauris Caunītis 2007 Stari 0:12:57 5
36 Roberts Teicis 2006 Stāmeriena 0:13:18 6
41 Jēkabs Kubuliņš 2009 SK Lejasciems 0:08:15 Ā.K.
S2 2007 – 2005.g.dz.meitenes (1,8km)
29 Atra Jankava 2006 Gulbene 0:07:25 I
13 Evelīna Lazdiņa 2006 Beļava 0:07:53 II
28 Līva Salmiņa 2006 Gulbene 0:08:50 III
7 Anna Nikola Berkolde 2007 SK Lejasciems 0:09:03 4
V3 2004 – 2003.g.dz.zēni (2,6km)
21 Oskars Jaunbērziņš 2003 Beļava 0:09:43 I
6 Dāvis Ende 2004 Pirtslietu darbnīca 0:10:05 II
22 Rihards Berkolds 2004 Beļava 0:10:53 III
S5 1977 – 1958.g.dz.sievietes (2,6km)
26 Sandra Volodina 1969 Gulbene 0:10:28 I
1 Anita Žavrida 1970 Gulbene 0:15:46 II
V5 1977 – 1968.g.dz.vīrieši (5,2km)
45 Raivis Ančs 1974 Gulbene 0:16:54 I
46 Edgars Gargurnis 1971 Stradi 0:17:35 II
8 Aivars Griķis 1977 Pirtslietu darbnīca 0:17:48 III
30 Jānis Jankavs 1976 Gulbene 0:19:17 4
V6 1967 – 1957.g.dz.vīrieši (2,6km)
14 Jānis Circāns 1960 Viļaka 0:12:13 I
V7 1956.g.dz.un vecāki vīrieši (1,8km)
9 Jānis Klimons 1956 Lizums 0:07:29 I
48 Jānis Ančs 1942 Gulbene 0:07:49 II
35 Vladislavs Ponamorenko 1948 Jaungulbene 0:07:57 III
38 Guntis Balodis 1946 Druviena 0:11:03 4
10 Vladimirs Kallass 1945 Gulbene 0:12:07 5
S 1987 – 1978.g.dz.sievietes (5,2km)
12 Dace Anča 1976 Gulbene 0:19:21 I
11 Līga Berkolde 1982 Beļava 0:22:30 II
31 Dana Puidze 1981 SK Lejasciems 0:23:57 III
50 Inese Riekstiņa 1978 Stāmeriena 0:40:04 4
V 1987 – 1978.g.dz.vīrieši (7,8km)
32 Jānis Ģērmanis 1979 Stāmeriena 0:24:50 I
4 Antis Zunda 1961 Gulbene 0:25:35 II
37 Kaspars Beitāns 1990 Stari 0:27:26 III
42 Salvis Žīgurs 1982 Kalniena 0:37:34 4
15 Margus Pala 1981 Igaunija 0:49:46 5
23 Guntars Sīmanis 1980 Gulbene 0:41:25 (5,2km) 6

Kalnienas TN 3.martā balle “Atceries martu…”

Š.g. 3.martā Kalnienas TN balle “Atceries martu…”. Spēlēs grupa “Gints un es”

Ieeja dāmām- 3,00 EUR, kungiem – 4,00 EUR.

25.februārī sporta diena “Stāmeriena 2018.”

Pēc dažu gadu prombūtnes, beidzot pie mums jau kādu laiku ciemojas ziema, tādēļ aicinām izbaudīt ziemas ainavu un spirdzinošo gaisu Stāmerienas pusē. Aktīvāk vai nedaudz mierīgāk būs iespēja izjust ziemu 25 februārī slēpojot vai mēģinot izmakšķerēt savu lielo lomu ezerā.

Distanču slēpošanas sacensības „STĀMERIENA 2018”

Provizoriskā programma:

Laiks: 2015.gada 25.februāris

Vieta: Gulbenes novada Stāmeriena.

9:30 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana Stāmerienas tautas namā.

11:00 STARTS S1; V1 grupām

11:15 STARTS S2; V2 grupām

11:30 STARTS S3; S5; V3; V6 grupām

12:15 STARTS S4; S; V4; V5 un V grupām

14:00 Apbalvošana tautas namā.

Grupu starta laiki ir provizoriski un var tikt precizēti atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita. Precīza informācija būs pieejama sacensību dienā sekretariātā un starta vietā!!

Sacensību norises kārtība

Dalībnieki ir paši atbildīgi par iepazīšanos ar sacensību nolikumu, programmu un veicamo sacensību trasi.

Sacensībās dalībniekiem jādod ceļš ātrāk slēpojošam dalībniekam pēc 1. pieprasījuma.

Trase: Sacensības distances ies pa 800m, 2km, 3km apļiem atkarībā no grupas. Distance var tikt mainīti atkarībā no sniega kvalitātes.

Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Ģērmanis / 29499046 /

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“Stāmeriena 2018”

NOLIKUMS

Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

Sacensību rīkotāji un tiesneši

Sacensības rīko Stāmerienas pagasta pārvalde un Stāmerienas tautas nams

Sacensību tiesneši:

Galvenais tiesnesis- Viktors Podziņš

Sekretāre- Diāna Pētersone

Tiesnesis- Vilis Birznieks

Sacensību vieta un laiks

3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:

Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2018.gada 25.februārī laikā no plkst. 9:10 līdz 12:00. (vai atkarībā no laika apstākļiem – visiem dalībniekiem vienojoties ar sacensību galveno tiesnesi)

Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2018.gada 25.februārī laikā no plkst. 8:00 līdz 9:00 Stāmerienas Tautas namā.

Sacensību dalībnieki

Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālā konkurencē. Komandu un individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots.

Komandām dalības maksa EUR 4.50 (četri euro, 50 centi).

4.2.1.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un invalīdiem dalības maksa EUR 1.00 (viens euro ).

Pārējiem dalībniekiem dalības maksa EUR 1.50 (viens euro, 50 centi).

Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.

Sacensību noteikumi

Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā

5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.

Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri.

Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.

Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.

Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.

Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.

Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas).

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un

drošības noteikumu uz ledus ievērošanu

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

6.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par ūdenstilpnes un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

 1. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu

7.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

 1. Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā, komandu un  sportistu konkurencē kļūst sacensību dalībnieki, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars :

Vecumā līdz 16 gadiem   – 3 vietas

Sievietēm no 16 – 65 gadiem   – 3 vietas

Vīriešiem no 16 – 65 gadiem   – 3 vietas

Vecumā pēc 65 gadiem un invalīdiem – 3 vietas.

Komandām – 3 vietas.

Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt pārsteigumu balvas – lielākā zivs u.c..

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem un ledus situācijas.

!!! NE ASAKAS !!!

Sacensību galvenais tiesnesis: Viktors Podziņš   /26482835/

 

17.februārī Kalnienas tautas namā “Ziemas balle”

17.februārī plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā  “Ziemas balle”, spēlē grupa “OTTO”.

Ieeja 3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4,00 EUR

Kalnienas tautas namā 27.janvārī “Dzeltenā suņa gada KARNEVĀLS”

Kalnienas tautas namā 27.janvārī plkst. 22:00  “Dzeltenā suņa gada karnevāls” kopā ar Kasparu MAKU.

Masku reģistrācija līdz plkst. 23:00. Masku parāde no plkst. 23:00 līdz 24:00. Labāko masku apbalvošana no plkst. 24:00. IEEJA 3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4, 00 EUR.

Rūpīgi gatavotām maskām ieeja BRĪVA. Vienkāršas sejas maskas netiek uzskatītas par mas

Kalnienā- 16.decembrī pie Kalnienas tautas nama SVĒTKU EGLES IEDEGŠANA

16.decembrī plkst. 14:00 pie KALNIENAS tautas nama SVĒTKU EGLES IEDEGŠANA.

Programmā:  rotaļas; atrakcijas, dejas, našķošanās ar piparkūkām un tēju

Pasākumā paredzēta aktīva darbošanās, tāpēc galvenais- silti saģērbties!

26.novembrī STĀMERIENAS PILĪ pasākums- Adventes laiku gaidot

Š.g. 26.novembrī plkst. 13:00  STĀMERIENAS PILĪ pasākums- Adventes laiku gaidot.

 • Koncerts TROIS VAIX (Trīs balsis). Piedalās Irma PAVĀRE- mecosoprāns, Līva TOMIŅA- vijole, Jānis KARPOVIČS- klavieres.
 • STĀMERIENAS PILS pārbūvētā balkona atklāšana.
 • Stāmerienietes Agritas BRENČAS  gleznu izstāde “Krāsu mirkļi”.                                                        IEEJA- 3,00 EUR, skolēniem, pensionāriem – 2,00 EUR.

4.novembrī Kalnienas tautas namā grupa GALAKTIKA

Š.g. 4.novembrī plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā  balle kopā ar grupu GALAKTIKA. Ieeja 4,00 EUR

“Pilsētnieku, laucinieku zaļumballe” pie Stāmerienas pils

1.jūlijā  plkst. 22:00  pie Stāmerienas pils “Pilsētnieku, laucinieku zaļumballe”. Spēlēs grupa “Jūrkant”.

Ieeja līdz plkst. 24:00 – 3,00 EUR, pēc 24:01- 4,00 EUR.

Deju kopas POGA 20 gadu jubilejas koncerts

1.jūlijā plkst. 19:00 pie atpūtas kompleksa “Sonāte” Stāmerienas  jauniešu deju kopas POGA 20 gadu jubilejas koncerts “Pasaule apaļa-kā saule, kā zeme, kā “POGA”…” Ieeja 2,00 EUR.

Vasaras saulgriežu pasākums “Jāņa vārti atdarīti pieguļniekus sagaidot”

Š.g. 24.jūnijā plkst. 14:00 “Lāčausī” pie Stāmerienas ezera vasaras saulgriežu pasākums “Jāņa vārti atdarīti pieguļniekus sagaidot” ar dejām, dziesmām un rotaļām.

4.maijā Stāmerienā “Baltā galdauta svētki”

4.maijā plkst.11:50  Stāmerienas pamatskolas iekšpagalmā svinēsim  ” Baltā galdauta svētkus“.

Svētku ieskaņā kopīgi dziedāsim valsts himnu. Stādīsim bērzu aleju un kopīgi svinēsim svētkus pie balti klātiem galdiem ar sarunām un dziesmām.

Līdzi paņemsim groziņu ar produktiem kopīga svētku rasola gatavošanai.

IEPAZĪSTIES ar akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” NOTEIKUMIEM

Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” no 2017.gada 1.maija līdz 28.oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”, viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma veidošanā.

Kalnienas tautas namā 5.maijā “Pavasara balle”

Kalnienā 5.maijā netradicionālās sporta spēles

Stāmerienas tautas namā pirmizrāde Ā.Alunāna “Seši mazi bundzinieki”

Piedalies akcijā “Apceļosim Latvijas Pilis un Muižas”

Akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”

Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija” no 2017.gada 1.maija līdz 28.oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”, viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma veidošanā.

 

“Pēc septiņu gadu pārtraukuma ar lielu prieku un reizē satraukumu šo akcijuizsludinām par godu Latvijas valsts simtgadei. Pārsteidzoši, ka 2000.gadā vienlaikus ar asociācijas dibināšanu uzsākto akciju, kas vienpadsmit gadu garumā iedzīvināja Latvijas pirmās neatkarības periodā populāro kustību „Apceļo Dzimto zemi”, ļoti daudzi ceļotāji ar prieku atceras joprojām un ir jau sagatavojušies 1.maijā doties ceļā. Tik kupls akcijas dalībnieku skaits nav bijis vēl nekad, kas liek cerēt, ka arī apceļotāju atsaucība būs liela”, tā asociācijas prezidente Emerita Gruzde.

Liela daļa piļu un muižu ir sagatavojusi kādu īpašu piedāvājumu vai uzdevumu, kā apceļotājam nopelnīt zīmodziņu vai uzlīmi, savukārt daļa piedalās akcijā ar atsevišķiem pasākumiem– koncertiem, meistarklasēm, izstādēm. Plānojot brīvdienu maršrutu, apceļotāji aicināti iegādāties un izmantot tikko kā izdoto SIA “Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”” karti “Latvijas pilis un muižas”, kurā īpaši izcelti akcijas dalībnieki, iekļauti objektu apraksti un pievienota arī apceļotāja karte.

 

Akcijas koordinatore Asnāte Avotniece informē, ka akciju atklās ar zibakcijas video sociālajos tīklos 1.maijā un noslēgs ar nu jau plaši zināmo Leģendu nakti 28.oktobrī. Galvenie akcijas noteikumi paredz, lai kļūtu par akcijas dalībnieku, ir jāsaņem apceļotāja karte un jāsāk ceļot! Karti var lejupielādēt interneta vietnē www.pilis.lvun izdrukāt vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas piedalās akcijā.Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz 5 no 69 pilīm un muižām, saņemot par to atzīmi savā kartē, piedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu izlozē, bet aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 2017.gada 25.novembrī. Ierodoties ar apceļotāja karti jebkurā no akcijas pilīm vai muižām, tā pēc apmeklējuma jāiesniedz atzīmēšanai. Atzīmi – zīmodziņu vai uzlīmi – saņem apceļotājs, kurš ir samaksājis ieejas maksu un/vai iepazinies ar pili vai muižu.Lai piedalītos balvu izlozē un/vai saņemtu ielūgumu uz balli Jaunpils pilī, karte ar vismaz 5 (piecām) atzīmēm līdz 2017.gada 28.oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā pilī vai muižā, kas piedalās akcijā, vai līdz 2017.gada 3.novembrim (pasta zīmogs) jānosūta Latvijas Piļu un muižu asociācijai. Katrs apceļotājs var iesūtīt tikai vienu karti. Pirms ceļot, lūgums rūpīgi iepazīties ar piļu un muižu piedāvājumu un darba laikiem (īpaši vasaras sezonā, kad brīvdienās mēdz notikt slēgtie pasākumi)!

 

Akcijā piedalās gan sevi pierādījušas un labi zināmas pilis un muižas, gan nesen durvis vērušas un vēl tik labi neiepazītas, kopā 69 asociācijas biedri: Abgunstes muiža, Aizputes jaunā pilsmuiža, Alūksnes Jaunā pils, Apriķu muiža, Arendoles muiža, Beļavas muiža, Berķenes muiža, Bīriņu Pils, Blankenfeldes muiža, Cēsu pils, Cesvaines pils un muižas komplekss, Dikļu pils, Dundagas pils, Durbes pils, Dzimtmisas muiža, Elejas muižas Tējas namiņš, Galēnu (Goļāņu, Vidsmuiža) muiža, Gārsenes pils, Gaujienas pils, Igates pils, Jaunauces muiža, Jaunmoku pils, Jaunpils pils, Jelgavas pils, Jērcēnmuiža, Kārļa muiža, Kazdangas pils, Kokmuižas komplekss, Kokneses pils (drupas), Krāslavas muiža, Krimuldas muiža, Krustpils pils, Jēkabpils vēstures muzejs, Kukšu muiža, Lielplatones muiža, Lielvircavas muiža, Liepas muiža, Limbažu pils (drupas) un Limbažu muzejs, Litenes muiža, Lizuma muiža, Lūznavas muiža, Mālpils muiža, Mazmežotnes muiža, Mežotnes pils, Naukšēnu muižas pils, Padures muiža, Piena muiža-Berghof, Popes muiža, Puikules muiža, Rankas muiža, Skaistkalnes muiža, Skrundas muiža, Šlokenbekas muiža, Smuku muiža, Spāres muiža, Stāmerienas pils, Svitenes pils, Tukuma pilsētas vēstures muzejs ,,Pils tornis”, Tāšu muiža, Turaidas pils, Ungurmuiža, Vadakstes pils, Valtenberģu muiža, Varakļānu muižas pils, Vecauces pils, Ventspils Livonijas ordeņa pils, Vērgales muiža, Veselavas muiža, Vilces muiža, Zaļā muiža (Zaļenieku muiža).

 

Kā 70.objekts ir akcijas sadarbības partneris SIA “VIRŠI-A”. Apceļotāji, kuri būs iepildījuši degvielu vismaz 20 EUR vērtībā jebkurā no DUS “VIRŠI-A”, saņemot par to atzīmi savā kartē, papildus var laimēt degvielas kartes 50 EUR vērtībā! Jānis Priedītis, AS “VIRŠI-A” valdes loceklis: “Latvijas piļu un muižu apceļošanas akcija ir īpaša ar to, ka tuvojoties Latvijas simtgadei, ļaus vienlaikus interesantā veidā apceļot Latviju, kā arī aicinās pievērsties mūsu valsts vēstures bagātības un mantojuma izzināšanai, kas kalpo kā simbols Latvijas spēkam. Mēs kā pašmāju uzņēmums ar stiprām nacionālām vērtībām, esam gandarīti, ka varam būt daļa no šīs akcijas, kas aicina novērtēt Latvijas kultūrmantojumu”.

 

Akcija ir projekta “Iepazīsti pilis un muižas – Baltijas kultūras mantojuma glabātājas”galvenā šī gada aktivitāte. Nākamgad akcija notiks visās Baltijas valstīs.

Akciju atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, VIRŠI-A un Turismagids.lv.

Latvijas Piļu un muižu asociācija ir profesionālā biedrība. Tā dibināta 2000.gadā un pašreiz apvieno 93 biedrus. Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un attīstību;sekmēttūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās;paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā.

Papildus informācija:

Asnāte Avotniece,

Akcijas koordinatore

e-pasts: akcija@pilis.lv

 

 

18.martā plkst. 18:00 Stāmerienas tautas namā “Galda spēļu vakars”

18.martā plkst. 18:00 Stāmerienas tautas namā  “Galda spēļu vakars”. Pasākumu organizē Stāmerienas jauniešu apvienība “Alianse” sadarbībā ar Gulbenes novada domi.

18.martā Kalnienas tautas namā PAAUDŽU VAKARS

18.martā plkst.19:00 Kalnienas tautas namā paaudžu vakars “Ne silts, ne auksts”

Pasēdēšana pie galdiņiem, ņemot līdzi labu omu, radus un draugus, un groziņu!

Dejas kopā ar grupu OTTO.

2017.gada 28.-29.jūlijā Gulbenē Novadnieku dienas 2017 “Gulbenes novads. Saknes. Piederība”.

Ceļā uz Latvijas simtgadi: tiksimies Novadnieku dienās 2017

 

Novadnieku dienas 2017 “GULBENES NOVADS.SAKNES.PIEDERĪBA” Gulbenē norisināsies 2017.gada 28. – 29. jūlijā.

 

Tās pulcēs tuvus un tālus novadniekus – gan tos, kuri pašlaik dzīvo ārzemēs, gan tos, kas mājvietu raduši kādā citā Latvijas pilsētā.

Lai stiprinātu pārliecību, ka Gulbenes novads ir izauklējis veiksmīgus cilvēkus, kuri ar savu mērķtiecību un sīkstumu ir spējuši sevi pierādīt tuvu un tālu, Novadnieku dienas ievadīs konference “Gulbenes novads – punkts pasaules kartē vai lidlauks?” Tajā ar savu pieredzi un dzīvesstāstu dalīsies tādi zināmi novadnieki kā Juris Zeibārts, Linda Riņķe, Aija Tūna un citi. Konferenci varēs vērot arī internetā. Pēc konferences notiks svinīga novadniekiem veltīta vides objekta atklāšana centrālajā pilsētas skvērā.

Mazāku vai ilgāku laika posmu esot projām no dzimtā novada, iespējams, ka vēlēsieties uzzināt, kā mums klājas, strādājot dažādās nozarēs. Tieši 28.jūlija pēcpusdiena jums piedāvās šādu iespēju, sanākot kopā nozaru tikšanās grupās un uzzinot, kas ir Gulbenes novada spēks – ko esam paveikuši un ko vēlamies sasniegt 10 populārākajās nozarēs. Tikšanās risināsies dažādās pilsētas vietās. Runāsim par visu – sākot no aizsardzības līdz uzņēmējdarbībai, kultūrai, izglītībai, sportam un lauksaimniecībai. Iespējams, tieši jūsu stāsts un ieteikumi palīdzēs mums virzīties straujāk uz priekšu. Aicinām reģistrēties Novadnieku dienām un dalībai nozaru grupās šeit.

Kad nopietni būsim pastrādājuši, laiks atpūtai! 28.jūlijā no pulksten 19.00 piedāvāsim plašu kultūras un sporta programmu visām gaumēm un interesēm. Kopā ar novadnieku Jāni Rijnieku seniori ziedās un dejos pasākumā “Zelta Gadi”, tā iemēģinot jauno vasaras skatuvi Jaunatnes parkā. Savukārt sporta draugi aicināti dalībai tautas sporta norisēs un nakts orientēšanās sacīkstēm pilsētā. Baudīsim ielu koncertus un nakts kino, dosimies uz Vecgulbenes muižas parku, kur klausīsimies novadnieku klasiskās un džeza mūzikas koncertu ar N.Indzera, S.Krilovas, V.Kundrāta, V.Zilvera, R.Plešanova, pūtēju orķestra, jaukto koru un citu mūziķu darbību. Savukārt popmūzikas cienītāji aicināti uz Jaunatnes parku un vakaru pavadīt mūziķu: grupas “Rolise”, Gregs&Kaspars, Inga&Normunds, Vilx, Tranzīts sabiedrībā.

Aktivitātes turpināsies nākamajā dienā. 29.jūlija rītā atkal tiksimies Vecgulbenes muižas parkā. Gulbenes novada kartes kontūrā izkārtojušies, jūs visus sagaidīs 13 pagasti un pilsēta. Katrs būs parūpējies par savas vietas unikālo ražojumu un pakalpojumu piedāvājumu. Visam līdzās amatiermākslas kolektīvu izpildījumā izskanēs piederības koncerts “Ar gulbja spārniem” ar dziesmām, kas rakstītas un veltītas konkrētai vietai – Gaujai, Tirzai, Gulbenei, Stāmerienai, Lejasciemam.

Paralēli šai aktivitātei risināsies pludmales volejbola sacensības, V.Kazāka piemiņas kausa izcīņa soļošanā un pagastu sporta spēles.

Sestdiena būs arī atvērto durvju dienas pagastu un pilsētas iestādēs un uzņēmumos. Vai atceries savu pirmo skolu? Kas mainījies tavā dzimtajā pagastā? Kā šodien dzīvo šejienieši? Uz šiem un citiem jautājumiem ikviens atbildes varēs saņemt 29.jūlija pēcpusdienā, dodoties uz izvēlēto pusi (transports tiks nodrošināts).

Novadnieku dienas noslēgumā – pagastu/pilsētas gājiens-brauciens “Bānīši ripo” un vērienīgs novadnieku deju lieluzvedums “Nāc laika loku kopā izdzīvot!” un nakts balle kopā ar grupu “Dakota”, DJ [Ex] da Bass un “3live Project”.

Vairāk informācijas www.gulbene.lv.

 

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

5.martā FOTOORIENTĒŠANĀS spēle “Uzmini Stāmerienu”

5.martā plkst. 11:00 pie Stāmerienas tautas nama aicinām uz Fotoorientēšanās spēli

” Uzmini Stāmerienu“. Spēles  dalībniekus aicinām pieteikties līdz 5.marta plkst. 10:45.

FOTOORIENTĒŠANĀS SPĒLE “Uzmini Stāmerienu !

 

Spēles galvenie noteikumi: 1. Komandas sastāvā ir no 3 līdz 4 cilvēkiem. 2. Pārvietošanās līdzeklis spēles laikā – Jūsu komandas kājas. 3. Komandai jāstartē un jāfinišē kopā. Ar sīkākiem fotoorientēšanās noteikumiem Jūs iepazīstinās spēles dienā.

Kad un kur?
​Spēle norisināsies: 5.marts Stāmerienā pie Stāmerienas tautas nama Jūsu komandai tiks dotas 45 minūtes, lai piereģistrētos, morāli sagatavotos un izplānotu savu stratēģiju. Spēles sākums 11:00 No starta līdz finiša laikam Jūsu komandai tiks dotas divas stundas, kuru laikā aicinām paradīt sevi no viss spēcīgākās un piedzīvojumu pilnākās puses. ​Spēles beigas divas stundas pēc pēdējās startējušās komandas turpat Stāmerienas tautas namā.

 

Kas nepieciešams?

1.Lielisks garastāvoklis. 2. Azartiska komanda. 3. Vismaz viens strādājošs telefons. 4. Laikapstākļiem piemērots apģērbs.

 

 

 

Kam?  
​Tiem, kuriem interesē aktīvs dzīvesveids un kustības dabā, kuriem piemīt zinātkāre un vēlme uzminēt Stāmerienu pēc fotogrāfijām. Komandas tiks dalītas divās grupās: ģimeņu (ja komandā ir vismaz viens dalībnieks līdz 12 gadiem), pārējie.  
Cik?
Lai pēc aktīvas izkustēšanās un Stāmerienas uzminēšanas varētu pacienāties ar gardām uzkodām, dalība spēlē 4,50 eiro no komandas.

 

Apbalvošana

Ar piemiņas balvām apbalvosim trīs labākās komandas abās komandu kategorijās.

 

 
 

Pieteikšanās līdz 4. martam sūtot komandas nosaukumu, dalībnieku sarakstu un dzimšanas gadu uz e-pastu stsport@inbox.lv. Vai 5. martā Stāmerienas tautas namā no 10:00 līdz 10:45.

5.martā zemledus makšķerēšanas sacensības “Uz Stāmerienas ezera 2017”

5.martā plkst. 9:00 aicinām uz  zemledus makšķerēšanas sacensības “Uz Stāmerienas ezera  2017”.

 ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“Uz Stāmerienas ezera 2017”

NOLIKUMS

 

 • Sacensību mērķis

  1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
  2. Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

 • Sacensību rīkotāji un tiesneši

  1. Sacensības rīko Stāmerienas pagasta pārvalde un Stāmerienas tautas nams
  2. Sacensību tiesneši:
 • Galvenais tiesnesis- Viktors Podziņš

 • Sekretāre- Diāna Pētersone

 • Tiesnesis- Vilis Birznieks

 • Sacensību vieta un laiks3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:

   1. Stāmerienas ezerā ar karodziņiem norobežota vieta, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis   sacensību dienā.
   2. Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2017.gada 5.martā laikā no plkst. 9:10 līdz 12:00.
   3. Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2017.gada 5.martā laikā no plkst. 8:00 līdz 9:00 Stāmerienas Tautas namā.

 • Sacensību dalībnieki

  1. Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālā konkurencē. Komandu un individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots.
  2. Komandām dalības maksa EUR 4.50 (četri euro 50 centi).
  3.      4.2.1.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un invalīdiem dalības maksa EUR 1.00 (viens euro ).
  4. Pārējiem dalībniekiem dalības maksa EUR 1.50 (viens euro 50 centi).
  5. Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.

 • Sacensību noteikumi

  1. Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā
  2.      5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.
  3. Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri.
  4. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.
  5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
  6. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
  7. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.
  8. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas).

 • Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un    6.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Stāmerienas ezera ūdenstilpnes

 1.  Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu    un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

 2.  Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem                       Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

 3.  drošības noteikumu uz ledus ievērošanu

7.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

   Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā, komandu un  sportistu konkurencē kļūst sacensību dalībnieki, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars :                              Sievietēm no 16 – 65 gadiem   – 3 vietas

                           Vecumā pēc 65 gadiem un invalīdiem – 3 vietas

                          Vīriešiem no 16 – 65 gadiem   – 3 vieta

                           Vecumā līdz 16 gadiem   – 3 vietas

                             Komandām – 3 vietas.

 Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt pārsteigumu balvas – lielākā zivs u.c..

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem un ledus situācijas.

 !!! NE ASAKAS !!!

 Sacensību galvenais tiesnesis: Viktors Podziņš   /26482835/

4.martā Kalnienas tautas namā balle “Atceries martu…”

Kalnienas tautas namā ražas svētku izstāde “Brīnums 2016”

No 29.septembra līdz 1.oktobrim Kalnienas tautas namā ražas svētku izstāde “Brīnums 2016″un konkurss “Kalnienas karaliskais ķirbis”. Izstāde atvērta darba laikā.

Nāciet paši un ņemiet līdzi kaimiņus, būs interesanti!

23.septembrī tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani

23.septembrī plkst.16:00 Stāmerienas bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani dzejas pēcpusdienā “Augšā zied debess, zem kājām zied ceļavējš”.

24.septembrī Kalnienā FOTOkross 2016 “Nāc, klusi pieklauvē…”

FOTOkross 2016 “Nāc, klusi pieklauvē…”24.septembrī plkst.12:00 . Starts pie kantora ( “Dārzamājas”) Kalnienā.

FOTOkrosā startē komanda 3-5 cilvēku sastāvā bez vecuma ierobežojuma.

Lai radītu pasākuma īpašu noskaņu, katrai komandai jābūt atraktīvai, oriģinālā noformējumā un jāņem līdzi fotokamera.

Komandu pieteikšanās un reģistrācija 24.septembrī plkst.12:00 pie kantora Kalnienā.

FOTOkrosu atbalsta biedrība KAPO un Kalnienas tautas nams

Kalnienas tautas namā 24.septembrī “RUDENS BALLE”

Kalnienas tautas namā  24.septembrī plkst. 22:00 “Rudens balle“, spēlēs grupa OTTO.

Ieeja 3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4,00 EUR.

“Apkārt Stāmerienas ezeram” skrējiena rezultāti

6,8km kopvērtējums
Vieta Vārds Uzvārds Grupa Vieta gr. Rezultāts
1 Flavio Nunes V 1 0:24:15
2 Artis Luguzis V4 1 0:24:38
3 Salvis Žīgurs V 2 0:24:49
4 Antis Zunda V6 1 0:24:52
5 Artis Logins V4 2 0:25:38
6 Artis Maksims V3 1 0:27:12
7 Lotārs Aleksejevs V3 2 0:27:27
8 Āris Lazdiņš V4 3 0:27:47
9 Normunds Kaspars V2 1 0:28:46
10 Eduards Ostrovskis V3 3 0:28:56
11 Jānis Supe V6 2 0:29:02
12 Bruno Eduards Krēsliņš V3 4 0:29:10
13 Valters Bisenieks V4 4 0:29:26
14 Mairis Rāts V 3 0:29:27
15 Gvido Lapsa V6 3 0:29:42
16 Normunds Riekstiņš V5 1 0:29:45
17 Ilze Boldāne S5 1 0:30:02
18 Sergejs Semjonovs V4 5 0:30:08
19 Raitis Kaspars V2 2 0:30:58
20 Krišs Mazūrs V3 5 0:31:07
21 Ēriks Apšenieks V6 4 0:31:15
22 Dace Anča S 1 0:31:17
23 Guntis Laizāns V 4 0:31:27
24 Edijs Jundzis V4 6 0:31:39
25 Jeļizaveta Černova S2 1 0:31:43
26 Jānis Klimons V6 5 0:31:52
27 Oskars Jaunbērziņš V2 3 0:31:56
28 Jānis Circāns V6 6 0:31:56
29 Ēriks Filips V 5 0:32:24
30 Jolanta Pence S2 2 0:32:28
31 Kaspars Priedītis V 6 0:32:35
32 Ilona Pupause S5 2 0:33:20
33 Sandra Volodina S5 3 0:33:45
34 Laura Igaviņa S4 1 0:33:55
35 Arnis Brenčs V6 7 0:34:58
36 Zanda Akmentiņa S 2 0:35:37
37 Aldis Emsiņš V5 2 0:35:39
38 Agnija Brezinska S4 2 0:35:48
39 Mikus Mezītis V4 7 0:35:55
40 Ivars Gruduls V5 3 0:36:03
41 Vladislavs Ponomorenko V6 8 0:36:04
42 Krista Korkina S2 3 0:36:05
43 Alekss Retins V2 4 0:36:24
44 Zane Seņkāne S3 1 0:37:18
45 Artūrs Folkmanis V4 8 0:37:22
46 Līga Ozola S2 4 0:38:05
47 Vizbulīte Celmiņa S 3 0:38:11
48 Adrians Ralfs Krevics V2 5 0:39:08
49 Ilze Filipova S 4 0:40:49
50 Katrīna Ostrovska S2 5 0:42:25
51 Zlata Kallase S 5 0:44:21
52 Austra Maškova S5 4 1:02:00
53 Līva Ūdre S2 DNF

Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram 2016

Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram 2016

 

NOLIKUMS
VIETA UN LAIKS

 

Skrējiens notiks 2016. gada 3. septembrī Gulbenes novada Stāmerienas pagastā. Starts bērnu skrējienam 14:40, pārējiem – 5 minūtes pēc bērnu skrējiena noslēguma (aptuveni 15:00, tiks precizēts uz vietas) pie Stāmerienas dzelzeļa stacijas. Reģistrācija sacensību dienā līdz 14:30 pie bānīša stacijas, vai iepriekšējos pieteikumus nosūtot uz e-pastu stsport@inbox.lv (līdz 2.septembrim plkst.20:00 norādot vārdu, uzvārdu dzimšanas gadu)

 

 

SACENSĪBAS ORGANIZĒ

 

Stāmerienas pagasta pārvalde. Sacensību galvenie tiesneši – Guna Ģērmane, Jānis Ģērmanis /29499046/.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE

 

Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens skriešanas cienītājs Latvijā. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

DISTANCE

Distances garums 6,8 kilometri, bērniem līdz 10 gadu vecumam distances garums 1 kilometrs. Trases segumā asfalts un zemes ceļš.

 

VECUMA GRUPAS

 

Sievietes, jaunietes, meitenes: 1. 2006.g.dz.un jaun. meitenes   (S1) 2. 2005.-2001g.dz.meitenes     (S2) 3. 2000.-96.g.dz.jaunietes        (S3) 4. 1995.-86.g.dz.sievietes                  (S4) 5. 1985.-75.g.dz.sievietes                  (S) 6. 1974.g.dz.un vec.siev.                   (S5)

 

Vīrieši, jaunieši, zēni: 1. 2006.g.dz.un jaun.zēni                  (V1) 2. 2005.-2001.g.dz.zēni            (V2) 3. 2000.-96.g.dz.zēni               (V3) 4. 1995.-86.g.dz.vīrieši            (V4) 5. 1985.-76.g.dz.vīrieši            (V) 6. 1975.-66.g.dz.vīrieši            (V5) 7. 1965.g.dz.un vec.vīr.           (V6)

 

 

 

APBALVOŠANA Apbalvošanas ceremonija 16:20

Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar medaļām un sponsoru/organizatoru sarūpētajām balvām. Organizatori var apbalvot arī citās nominācijās.

 

SACENSĪBU IZDEVUMI

Dalība sacensībās bezmaksas.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu sedz rīkotāju organizācijas, bet līdzdalību sacensībās finansē dalībnieks pats vai komandējošā organizācija.

 

Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos

Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos

 

2016.gada 3.septembrī Stāmerienas stacijā notiekošajos Bānīša svētkos piedalīsies elektromobiļi VW e-up!, Nissan Leaf, Nissan e-NV200 un BMW i3. Brauciens ar elektromobili uz Bānīša svētkiem ir kļuvis iespējams pateicoties Gulbenē 2014.gadā uzstādītajai ātrās uzlādes stacijai. Gulbenes uzlādes stacija ir iekļauta gan Latvijas, gan starptautiskajās uzlādes punktu kartēs, tādejādi pievēršot elektromobiļu ceļotāju uzmanību Gulbenes novadam.

 

Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos piedalīsies:

 • Gulbenes pašvaldība ar VW e-up!;
 • „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar lielā akumulatora Nissan Leaf;
 • AS „Madonas ūdens” ar Nissan e-NV200;
 • VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” ar BMW i3.

 

Svētku dalībnieki varēs uzzināt par elektromobiļu lietošanas pieredzi, par atbalstu, t.sk., bezmaksas autostāvvietām Rīgā, kā arī par ātrās uzlādes staciju tīkla izveides gaitu Latvijā.

 

Svētkos pievērsīsim uzmanību elektromobili un tvaika lokomotīvi vienojošajai priekšrocībai – iespējai izmantot no Latvijas atjaunīgajiem energoresursiem iegūto enerģiju: tvaika lokomotīve no koksnes iegūst siltumu, savukārt elektromobilis no enerģētiskajiem augiem, ūdens plūsmas, saules vai vēja – elektrību.

 

Elektromobiļi Gulbenē:

plkst. 10:00 – 11:00 elektromobiļi atradīsies pie ātrās (līdzstrāvas) uzlādes stacijas Brīvības ielā 66, kur elektromobiļu lietotāji atbildēs uz jautājumiem.

 

Elektromobiļi Stāmerienā:

 • no plkst. 13:00 varēs iepazīt elektromobiļus, kā arī iztaujāt elektromobiļu lietotājus;
 • plkst. 15:00-15:10 elektromobiļu lietotāju uzruna svētku dalībniekiem.

 

Bānīša svētku pilnā programma: http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/2128-ban16

 

 

 

Biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” www.bimab.lv e-pasts: info@bimab.lv

Bēbīšu rāpošanas sacensības Bānīša svētkos š.g. 3.septembrī

Bānīša svētku “Pie sliedēm dzīve mana”

03.09.2016. pie Stāmerienas stacijas

“Bēbīšu rāpošanas sacensību”

NOLIKUMS

 • Vieta un laiks

 

Stāmeriena, pie Stāmerienas stacijas

11:30 – dalībnieku reģistrēšanās

12:25 – sacensību sākums

 

 1. Sacensību mērķis

* Veicināsim mazuļu attīstību, ļaujot viņiem izbaudīt īstu piedzīvojumu  rāpošanas sacensībās.

* Sarūpēt neaizmirstamu piedzīvojumu viņu vecākiem un jautrus     mirkļus līdzjutējiem.

 

 1. Sacensību noteikumi

* Sacensībās piedalās bērni līdz 1 gada vecumam.

* Rāpotājiem būs jāpieveic 10 metru distance.

* Rāpošanas dalībniekiem sacensību laikā palīdz viens pieaugušais pie starta, otrs pie finiša, pārējie  atbalsta ārpus trases robežas.

* Uzvar bērns, kurš pirmais veic distanci – tiek vērtēts laiks.

 

 1. Pieteikšanās

Pieteikumus pieņem – sacensību dienā no plkst.11:30,

iepriekšējā pieteikšanās e-pasts: lolita.viksnina@inbox.lv

Sūtot pieteikumu norādīt mazuļa vārdu, uzvārdu, vecumu, vecāku kontaktinformāciju un īsu aprakstu par brašo rāpotāju, pieminot arī, cik ilgu laiku tas rāpo.

 

Gaidām pieteikumus!!!

Armvrestlinga sacensības Bānīša svētkos š.g. 3.septembrī

Bānīša svētku “Pie sliedēm dzīve mana”

03.09.2016. pie Stāmerienas stacijas

Armvrestlinga sacensību

NOLIKUMS

 • Vieta un Laiks12:00 – dalībnieku reģistrēšanās un svēršanās16:15 – fināla sacensības

 

  1. 14:10 – sacensību sākums
  2. Stāmeriena, pie Stāmerienas stacijas
 • Sacensību mērķisInteresentu piesaiste sportamVeselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija      3.   Sacensību noteikumiCīņas sākas pēc tiesneša signāla – READY… GO!!! 4.Svara kategorijasØ Vīri 85 kg + Dalībnieces jaunākas par 18 gadiem netiek pielaistas sacensībām bez ārsta vai vecāku atļaujas. Reģistrējoties uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.5.Pieteikumie-pasts:4av@inbox.lv 

 

 1. Sacensību starplaikos ar spēkiem varēs pamēroties tēvi ar dēliem, brāļi u.c. interesenti.
 2. Pieteikumus pieņem – sacensību dienā no plkst.12.00 -13.30, iepriekšējā pieteikšanās
 3. Ø  Dāmas      Open
 4. Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem  bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības. Reģistrācijas laikā uzrāda pasi vai dzimšanas apliecību.
 5. Ø Vīri līdz 85kg;  (1998. gadā un vēlāk dzimušie);
 6.  
 7. Sacensības notiek pēc WAF (World armwrestling federation) apstiprinātiem armvrestlinga noteikumiem.
 8.       
 9. Jauniešu piesaiste sportam
 10. Armvrestlinga sporta popularizācija Latvijā

“Pie sliedēm dzīve mana” Bānīša 113.jubileja Stāmerienas stacijā š.g. 3.septembrī

„Pie sliedēm dzīve mana” Bānīša 113. jubilejā”

Stāmerienas stacijā 2016.gada 3.septembrī

 

10:30 – tvaika lokomotīve „FERDINANDS” atiet no Alūksnes uz Gulbeni,

pieturot Stāmerienā no plkst.11:45 – 11:50

 

11:50 – 12:00             Teātra aktieri (baronese, barons un pils galma dāmas) sagaida atbraucējus un aicina uz Stāmerienas pili, pils parku, A.Ņevska Pareizticīgo baznīcu, un zirgu staļļiem ekskursijā, kā arī vizināties ar kuģīti “Bērze” apkārt Stāmerienas ezeram.

12:00                          Reģistrēšanās armvrestlinga sacensībām” (nolikums www.stameriena.lv, www.gulbene.lv, www.dzirkstele.lv )

12:15 – 12:25               Izstādes “Foto un laiks” atklāšana

12:25 – 12:55             Pirmo reizi “Bēbīšu rāpošanas sacensības” (nolikums www.stameriena.lv, www.gulbene.lv, www.dzirkstele.lv )

 

13:00 – tvaika lokomotīve „FERDINANDS” atiet no Gulbenes uz Alūksni,                      pieturot Stāmerienā no plkst.13:30 – 14:00

 

13:00 – 13:25             Videofilmas skatīšanās

13:30 – 13:35                    (Bānīša sagaidīšana)

13:35 – 13:55              Apsveikumi un dāvanas Bānītim113.jubilejā

13:55 – 14:00                    (Bānīša pavadīšana)

14:05 – 14:40              Publiku ar patīkamu mūziku izklaidēs “Sonny groove dixi” –

14:40 – 15:00               Starts skrējienam „Apkārt Stāmerienas ezeram” (nolikums www.stameriena.lv, www.gulbene.lv, www.dzirkstele.lv )

15:00 – 15:10             Ar un par elektromobiļiem Bānīša svētkos

15:10 – 16:10               Jautra muzikāla pasaka visai ģimenei „3 RUKSĪŠI”

16:15 – 16:35               Armvrestlinga fināla sacensības. Skrējēju un armvrestlinga uzvarētāju sumināšana.

 

15:45 – tvaika lokomotīve „FERDINANDS” atiet no Alūksnes uz Gulbeni, pieturot Stāmerienā no plkst.17:00 – 17:05

 

16:40 – 17:20             Jubilejā jautri un nenopietni dejos mājinieki – jauniešu deju kopa „Poga” un ciemiņi – vidējās paaudzes deju kolektīvs „Bānītis” no Rīgas.

 

18:00 -dīzeļlokomotīve atiet no Gulbenes uz Alūksni, pieturot Stāmerienā no plkst.18:21 – 18:26

 

17:30 – 18:00               Alūksnes sveiciens Bānītim – dzied konkursa POPFESTJURMALA 2016 laureāts Grand prix ieguvējs solistu kategorijā ARTŪRS PŪPOLS

18:30 – 19:00            RTU vokālais ansamblis “Jauna nianse” un Rēzeknes novada  vokālā studija “Skonais”

19:00 – 20:00             Īru dejas dejos deju grupa “Mooligt Dancers” un muzicēs grupa “McPatricks

 

19:55 – dīzeļlokomotīve atiet no Alūksnes uz Gulbeni, pieturot Stāmerienā no plkst.20:47 – 21:52

 

21:00 – 02:00               Svētku nakts zaļumballe kopā ar grupu „Galaktika” un DJ Ralfu Rubeni

 

Pasākuma laikā darbosies radošās darbnīcas, ”Stikla brīnumu rašanās”-meistars Andrejs Virbulis no Ventspils, “Dāvātprieks” – Gulbenes mākslas skolas skolotāja Rudīte Liepiņa, “Leļļudarbnīca”- meistare Evita Zālīte no Gulbenes, ģimenes varēs jautri pavadīt laiku pie “Brīnumu kalējiem”, kā arī apskatot un izmēģinot elektromobiļus, bērnus iepriecinās izjādes ar z.s. “Pilssētas” zirgiem. Aicinām mazos rāpotājus vecumā līdz 1 gadam, skrējējus un vīrus, un dāmas kam rokās spēks.

 

Lai svētku sajūta būtu pilnīga No plkst. 11:30 notiks Bānīša svētku dižandele, kur būs lauku labumi un meistaru darbi jūsu priekam un mājai.

Aicināti tirgoties amatnieki, metālkalēji, kokamatnieki, keramiķi, pinēji, rotkaļi, rokdarbnieki, zemnieki, maiznieki, aldari, bitenieki u.c. mājražotāji. Pieteikties pa tālruni 29156681, 22017391.

 

 

 

 

 

23.jūlijā plkst. 19:00 “Lāčausī” Lubānas amatierteātra izrāde “Jāju dienu, jāju nakti!

23.jūlijā plkst. 19:00  atpūtas vietā “Lāčauss”  Konstances Miķelsones komēdiju “Jāju dienu, jāju nakti!”spēlēs Lubānas amatierteātris “Priekšspēle”. Ieeja 2,00 EUR.

16.jūlijā “Stāmerienas velorallijs”

SACENSĪBU NOLIKUMS     „STĀMERIENAS VELORALLIJS”

Vispārēja informācija: www.facebook.com/stamerienasalianse

www.twitter.com/jauniesualianse

www.draugiem.lv/alianse

www.stameriena.lv

Norises laiks: 2016.gada 16.jūlijs, starts plkst. 10:00 sporta klasei un plkst.11:00 ģimeņu klasei.

Norises vieta: Sacensību starta un finiša vieta – pie Stāmerienas ezera, atpūtas vietā “Lāčauss”, Stāmerienā.

Organizatori: Stāmerienas pagasta jauniešu apvienība „Alianse” sadarbībā ar Gulbenes novada domi un Stāmerienas pagasta pārvaldi.

 

Vispārīgie noteikumi:

„Stāmerienas velorallijs” ir komandu sacensības, kurās dalībnieki pārvietojas kājām un ar velosipēdiem, veicot distanci: apmeklējot noteiktus kontrolpunktus un izpilda dažādus uzdevumus.

Palielināt velo braukšanas un orientēšanās popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļas, kā arī veicināt lokālpatriotismu.

Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, apturēt komandas distancē vai pārtraukt sacensības, ja tas ir saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem dalībnieku drošību apdraudošiem apstākļiem.

 

Komandas:

Komandas tiek izdalītas divās klases – sporta (26 km) un ģimeņu (6 km) klases.

Komanda sporta klasē sastāv no 3 dalībniekiem, kas ir vecāki par 16 gadiem, bet ģimenes klasē no 2-5 dalībniekiem (2-3 dalībnieku komanda ar vismaz vienu pilngadību sasniegušu dalībnieku un vismaz vienu bērnu jaunāku par 16 gadiem; 4-5 dalībnieku komanda ar vismaz vienu pilngadību sasniegušu dalībnieku un vismaz diviem bērniem jaunākiem par 16 gadiem).

Katrai komandai jābūt savam unikālam nosaukumam, kas nedrīkst būt vienāds ar kādas citas komandas nosaukumu tās pašas vai citas sacensību klases ietvaros. Ja komandas nosaukums ir pretrunā ētikas principiem, sacensību organizatori var nereģistrēt komandas nosaukumu.

 

Pieteikšanās:

Sporta klases komandas sacensībām var pieteikties 16.jūlijā līdz 9.30, ģimenes klases komandas līdz 10.30. Iepriekšējā pieteikšanās – stsport@inbox.lv (norādot komandas sastāvu un nosaukumu) līdz 15.jūlijam plkst.22:00.

Reģistrējoties sacensību dienā, komandas pārstāvji saņem numurus, trases kartes un aproces. Vienam komandas dalībniekam nepieciešama SI karte (idents) – iespējams izmantot gan sev piederošas SI kartes, gan saņemt no sacensību organizatoriem.

 

Dalībnieku pienākumi un aizliegumi:

Nodrošināt, lai dalībnieku numurs visā sacensību laikā būtu redzams.

Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai kādu citu iemeslu dēļ tas nespēj turpināt sacensības, par to jāpaziņo sacensību organizatoriem.

Pēc komandas finiša dalībniekiem jānodod sacensību organizatoriem SI kartes (identi), Par nenodotu SI karti dalībniekiem draud sods.

Sacensību laikā dalībniekiem visi kontrolpunkti jāapmeklē kopā, visas distances laikā komandas dalībniekiem jāatrodas dzirdamības attālumā vienam no otra. Komandai jādemonstrē atbilstība šim punktam pēc tiesneša vai citas komandas pieprasījuma.

Sacensību laikā dalībniekiem aizliegts izmantot palīdzību no malas (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība), elektriskos navigācijas līdzekļus un motorizētus transporta rīkus.

Aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Aizliegts pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus.

Aizliegts startēt ar nepiestiprinātu SI karti.

Aizliegts pārkāpt sacensību organizatoru un tiesnešu rīkojumus.

 

Obligātais un ieteicamais inventārs:

Obligātais inventārs: velosipēds, velo ķivere.

5.2. Ieteicamais inventārs: rezerves velo kamera, remontkomplekts, velo saslēgs.

 

Organizatoru nodrošinātais inventārs:

Katram komandas dalībniekam nodrošinātais inventārs: SI karte, aproce SI kartes nostiprināšanai, dalībnieka numurs, sacensību karte.

 

 

 

 

 

Ekskursija ar kuģīti par Stāmerienas ezeru

Ar 1.jūliju pa Stāmerienas ezeru sāks kursēt ekskursiju kuģītis. Gulbenes novada PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” aicina baudīt sauli, svaigu gaisu, burvīgus skatus un brīvības sajūtu, dodoties skaistā vasaras piedzīvojumā –izbraucienā ar ekskursiju kuģīti pa Stāmerienas ezeru. Ekskursiju kuģīti tiek piedāvāts nomāt arī banketiem, kāzām, jubilejām, bērnu ballītēm un citiem pasākumiem. Pēc izbrauciena ar ekskursiju kuģīti iesakām apmeklēt arī Stāmerienas pili, Stāmerienas Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīcu, doties pastaigā pa Stāmerienas pils vēstures taku, nobaudīt garšīgu maltīti kafejnīcās, gūt veldzējumu peldoties Stāmerienas pagasta ezeros, kā arī apmesties kādā no ezeru krastos esošajām viesu mājām. Šī ir lieliska iespēja savas brīvdienas un atvaļinājuma laiku pavadīt Gulbenes novada Stāmerienā!

Sīkāka informācija: www.visitgulbene.lv. Pieteikšanās: pa tālruni 29131404. Grupu ekskursijas, svinību un izklaides braucienus lūgums pieteikt vismaz 3 dienas iepriekš.

2.jūlijā pie Stāmerienas pils koncerts “Rakstu rakstus izrakstīju” un “Pilsētnieku un laucinieku balle”

2.jūlijā pie Stāmeriena pils :

17:00 “Rakstu rakstus izrakstīju”  JDK “Poga”un viņu draugu koncerts

20:00 “Pilsētnieku un laucinieku koncertballe”. Piedalās ANTRA STAFECKA ar grupu un RALFS RUBENIS.

Ieeja uz koncertu- 3,00 Euro.

Ieeja uz koncertu un koncertballi – 3,00 Euro.

Ieeja uz koncertballi – 3,00 Euro.

Ieeja pēc plkst. 22:00 – 4,00 Euro

7.Gulbenes novada senioru svētki Stāmerienā

Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5” IELŪDZ uz 7. Gulbenes novada senioru svētkiem

“Mēs- Stāmeriena tev” 1.jūlijā plkst. 17:00 pie Stāmerienas pils.

13:00 pašdarbnieku un viesu brauciens Bānītī no Gulbenes līdz Stāmerienai;

14:00 Dievkalpojums Stāmerienas pareizticīgo baznīcā;

no plkst.14:00 amatineku, mājražotāju tirdziņš (izrādīšanās, andelēšanās, dažādu labumu baudīšana). Zirgu staļļa apmeklējums, izjādes ar zirgiem, u.c. interesanti  pārsteigumi.

17:00 koncertuzvedums “Mēs – Stāmeriena tev”

19:00  Zaļumballe, spēlēs grupa “Dzen laiviņu”. IEEJA BRĪVA

Ar mums kopā būs viesi no Balviem, Aļūksnes, Aizkraukles, u.c.

Velo brauciens “Stāķi- Stāmeriena”

2. jūnijā Vidzemes dabas skolas iniciatīvas grupa organizē Velo braucienu
Stāķi - Stāmeriena. Pulcēšanās 10:00 pie Stāķu pamatskolas. Pasākuma
programmā: Stāmerienas apskate ar vietējo gidu (1,5 EUR/cilv) un mobilās
tūrisma atrakcijas.

*Velo braucienā var piedalīties visi, kuriem ir velo braucēja apliecība un
bērniem attiecīgais drošības inventārs atbilstoši Latvijas republikas Ceļu
satiksmes noteikumiem.
*Par pusdienām kā vienmēr parūpējās katrs pats
*Sīkāka informācija: Arvis Rubenis 20225730

*Gulbenes novada jauniešu iniciatīva “Mobilo tūrisma atrakciju un elementu
ieviešana un izmantošana pārgājienu organizēšanā Gulbenes novadā” tiek
realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 400,00 EUR apmērā.
Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu 2016. gadam
konkursa ietvaros”.

Gulbenes novada senioru sporta spēles 3.jūnijā Lizumā

3.jūnijā plkst. 12:00 Lizuma stadionā notiks Gulbenes novada sporta svētki “Esi aktīvs”. Nāc, atbalsti savējos!

Seminārs “Informatīvs starta komplekts jaunajiem uzņēmējiem”

3.jūnijā plkst. 10:00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2 ,

tiek organizēts bezmaksas seminārs “Informatīvs starta komplekts jaunajiem uzņēmējiem”.

Lektore  Dr.oec. Inguna LEIBUS  atbildēs uz jautājumiem par:

 • uzņēmējdarbības formu izvēli;
 • reģistrāciju;
 • nodokļiem;
 • atļaujām, u.c.

Komersanti dalīsies pieredzes stāstā par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā.  Semināra mērķauditorija : jaunieši, studenti un darbspējas vecuma cilvēki.

Bibliotēku nedēļas pasākumi STĀMERIENAS BIBLIOTĒKĀ no 18.- 24.aprīlim

Bibliotēku nedēļas pasākumi STĀMERIENAS BIBLIOTĒKĀ  no 18.-24.aprīlim.

 • Minikonkurss lasītājiem- “Vai tu mani zini?” Iespējas pārbaudīt savas zināšanas.
 • 21.aprīlī  13:00  radošā darbnīca par fotogrāfijām , fotogrāfēšanu, un kā ātri, vienkārši izveidot ziedu pušķus, noformēt dāvaniņas. Darbnīcu vadīs Ailita BREZINSKA.
 • Skaļās sasīšanas stunda pirmskolas vecuma bērniem.
 • Ļabos vārdus rakstīt akmenī, sliktos- smiltīs” .Pasaules grāmatu dienai veltīta izstāde par rakstīto un drukāto vārdu no senatnes līdz mūsdienām.

16.aprīlī Stāmerienas tautas namā PAVASARA BALLE

16.aprīlī plkst. 22:00  Stāmerienas tautas namā

PAVASARA BALLE.

Spēlēs  KASPARS MAKS.

Ieeja līdz plkst. 24:00 – 3,00 EUR

pēc plkst. 24:00 – 4,00 EUR

Fotogrāfiju konkurss – “Stāmeriena – vieta, kurai esmu piederīgs”

Aicinām ikvienu piedalīties ar skaistākajām fotogrāfijā  konkursā “Stāmeriena- vieta, kurai esmu piederīgs”. Fotogrāfijas iesūtīt līdz 25.aprīlim uz Stāmerienas bibliotēkas e-pastu: stamerienas.biblioteka@gulbene.lv, pievienojot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

Visas fotogrāfijas  tiks izvietotasd vērtēšanai un balsošanai no 28.aprīļa līdz 15.maijam.

Noslēgumā – labāko foto izstāde, autoru apbalvošana un noslēguma burziņš.

Jautājiet, zvaniet, rakstiet- stamerienas.biblioteka@ghulbene.lv; tālr. 64497638.

Stāmerienas tautas namā amatierteātra “Spēle” pirmizrāde “Otra pusīte”

9.aprīlī plkst. 19:00  Stāmerienas tautas namā  amatierteātra “Spēle”pirmizrāde Zane Pamše “Otra pusīte”.

Ieeja 2,00 EUR. Bērniem ieeja bez maksas.

19.martā Kalnienas tautas namā paaudžu vakars “LAIMES ZEMI MEKLĒJOT”

Kalnienas tautas namā 19.martā plkst. 19:00  ikgadējai paaudžu vakars “LAIMES ZEMI MEKLĒJOT”.

Pasēdēšana pie galdiņiem, līdzi ņemot:

 • labu obu
 • radus un draugus
 • kā arī groziņu.

Dejas kopā ar Kasparu Maku.

Kopā ar savējiem labi pavadīts laiks ir garantēts.

5.martā Kalnienas tautas namā balle “Atceries martu…”

5.martā plkst. 22:00 Kalnienas tautas namā balle “Atceries martu…”. Spēlēs grupa “Gints un Es”

Ieeja dāmām – 2,00EUR, kungiem – 3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4,00 EUR.

Balles laikā darbosies bufete.

 

Izklaidējoša izrāde bērniem “Lauvēna pirmās Lieldienas”

27.martā plkst. 12:00 Stāmerienas  tautas namā izklaidējoša izrāde bērniem “Lauvēna pirmās Lieldienas”

Jautrs muzikāls stāsts visai ģimenei iemīļotu pasaku personāžu kompānijā.

Ieeja bez maksas.

20.februārī moto-auto trasē “Motoparks Dimanti” notiks Latvijas čempionāts skijoringā un ziemas motokrosā

Latvijas čempionāta skijorings turpinās Stāmerienā

Rīga, 17.februāris

                Sestdien, 20.februārī Stāmerienā pēc gandrīz mēneša ilga pārtraukuma turpināsies Latvijas čempionāts skijoringā un ziemas motokrosā. Šoreiz sacensību 2.posms un tas pirmo reizi notiks moto-auto trasē “Motorparks Dimanti”, kur jau šobrīd klāj aptuveni 10cm bieza sniega kārta.

Šogad Latvijas čempionātā skijoringā un ziemas motokrosā, kam paralēli norisinās arī Latvijas Kauss un Junioru čempionāts, uzsvars tiek likts uz sacensību kvalitāti. Tādēļ pie trases Stāmerienā ir īpaši piedomāts, liekot uzsvaru uz atsevišķu elementu iekļaušanu tajā, piemēram, trasē paredzēti gan viļni, gan arī vairāki negatīvi līkumi reljefainā apvidū. Trasē pašreiz turpinās sagatavošanās darbi ar speciālu tehniku, lai tā būtu maksimāli baudāma ne tikai motokrosa brucējiem, bet arī klasiskajiem skijoringa piekritējiem.

Vēršam uzmanību, ka šogad nolikumā jauna klase-  Q Juniori. Kā arī Solo Junioriem (MX65/MX85) un Kvadru Junioriem (Q50/ Q100/ QJuniori) licence dalībai Latvijas Junioru čempionātā ziemas motokrosā ir BEZMAKSAS, savukārt dalības maksa šīm klasēm ir pazemināta: 10 EUR. Detalizētāka informācija un dienas kārtība www.lamsf.lv

Sacensībās darbosies elektroniskā laika kontrole, ko nodrošinās “Motorparks”, tiešsaites rezultāti būs pieejami www.results.lv vai caur www.licence.lv

Priekšreģistrācija dalībniekiem pieejama www.licence.lv , kā arī reģistrācija un transponderu izsniegšana uz vietas no plkst. 8:00. Uz vietas būs iespēja noformēt gan vienreizējās licences, gan arī apdrošināšanas polises.

Pašreizējie Latvijas čempionāta un Kausa kopvērtējuma rezultāti pēc aizvadītā 1.posma Lēdmanē pieejami www.licence.lv

Sacensību sadarbības partneri: Gulbenes novada dome, RedBull un Motorparks “Dimanti”.

 

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Kuļikovs

LaMSF ģenerālsekretārs

Tālr.: +371 29874628

E-pasts: kaspars@lamsf.lv

Kalnienas tautas namā “Ziemas ballīte”

Kalnienas tautas namā 20.februārī plkst. 22:00 “Ziemas ballīte”. Spēlēs grupa “Brīvdiena”.

Balles laikā darbosies bufete.

 

Kalnienas tautas namā 30.janvārī plkst. 22:00

Kalnienas tautas namā 30.janvārī plkst. 22:00

“Pērtiķa gada kārnevāls”. Spēlē Kaspars Maks.

Masku parāde no 23:00- 24:00, masku apbalvošana 00:10.

Karnevāla laikā darbosies bufete.

Ieeja 3,00 EURO,

pēc 23:00- 4,00 EURO,

maskām ieeja 1,50 EURO

Stāmerienas tautas namā balle “Ticu Ziemassvētku brīnumam”

25.decembrī plkst.22:00 Stāmerienas tautas namā balle “Ticu Ziemassvētku brīnumam”. Spēlēs grupa “Kruīzs”.  Ieeja balles tērpos.

Galdiņa rezervācija 22017391

Ieeja līdz  24:00   – 3,50 EUR

pēc plkst. 24:01 – 4,50 EUR

Afiša:

ZS Balle_2015

 

22.decembrī biedrība KAPO aicina uz tikšanos “Kalnienas stāsti”

22.decembrī plkst. 11:00  biedrība KAPO aicina uz tikšanos “Kalnienas stāsti”- par mājām mājvietām, un vietvārdiem.

Aicināts ikviens, kas var ko pastāstīt, un kam ir interese par mājām un mājvietām Kalnienā.

Līdzi ņemt  senas fotogrāfijas ar mājām Kalnienas teritorijā.

“LEADER 2014.-2020.iespējas Gulbenes novadā” – tikšanās 16.decembrī Kalnienā

“LEADER 2014.-2020.iespējas Gulbenes novadā” – biedrība KAPO organizē tikšanās 16.decembrī   plkst 18:00 Kalnienā “Dārzamājā” . Uz tikšanos uzaicināta biedrības SATEKA koordinatore Daida Gargurne un Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

30.decembrī Vecgada balle Kalnienas tautas namā

30.decembrī plkst.22:00 Kalnienas tautas namā  “VECGADA BALLE”.

Spēlēs grupa ROLISE.

Balles laikā darbosies bufete.

Ieeja 3,00 EUR, pēc plkst. 23:00 – 4,00 EUR.

Afiša:vecgada balle2015

Vecgada koncerts “Kad sniegi puteņo…” Kalnienas tautas namā

Kalnienas tautas namā 30.decembrī plkst. 19:00

Vecgada koncerts “Kad sniegi puteņo…”

Piedalīsies:

 • Litenes TDR “Ratenieki”;
 • Litenes bērnu vokālais ansamblis “Brīnumiņš”;
 • Kalncempju līnijdejotāju kolektīvs;
 • Kalnienas sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes”;
 • Kalnienas līnijdejotāju kolektīvs;
 • Kalnienas vokāli instrumentālais ansamblis “R.P.M.”;
 • Breikdanc grupa “B-boys”;
 • Kalnienas pirmskolas bērnu deju kolektīvs “Pekaiņi”.

Afiša: vecgada koncerts2015

Svētku egles iedegšana Kalnienā

2015.gada 19.decembrī plkst. 14:00

Svētku egles iedegšana pie Kalnienas tautas nama.

Lai baltāki kļūtu mūsu Ziemassvētki, aicinām Jūs palīgā izrotāt lielo eglīti, līdzi ņemot rotājumus.

-tēja;

-piparkūkas;

-atrakcijas;

-un daudz, daudz prieka!

Pasākumā paredzēta aktīva darbošanās ārā. Galvenais saģērbties silti! Afiša:egles iedegśana2015

2.decembrī Stāmerienas pamatskolā sākumskolas skolēnu tikšanās ar senioriem

2015.gada 2. decembrī skolā atkal atsākās senioru un Stāmerienas pamatskolas sākumskolas kopīgā sadarbība. Katram no 1.-4. klases bērniem ir sava “vecmāmiņa” no senioru vidus. Lielākai tiesai bērnu tā ir jau no šī gada sākuma, bet daži bērni vecmāmiņas iepazina tikai tagad.Bērni apguva ko jaunu, bet “vecmāmiņas” teica, ka atkal atgriezušās bērnībā.

Ieguvēji bija visi, gan juniori, gan seniori. Sadarbība turpināsies arī nākamajā gadā.

Kopīga darbošanās notika trīs darbnīcās: “Puzuru gatavošana”, “Piparkūku cepšana”, “Ziemassvētku rotājumu gatavošana”. Kopā dziedājām, dejojām un spēlējām spēles. FOTO:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tikšanās ar krāsu terapeiti Santu Pīlāci

2015.gada 11.decembrī plkst.15:00 Stāmerienas bibliotēkā notiks seminārs “”Krāsas cilvēkā” . Tikšanās ar krāsu terapeiti Santu Pīlāci. “. AFIŠA:Krāsu terapija

Kalnienas tautas namā “R.M.P 10 gadu ballīte”

Kalnienas tautas namā 28.novembrī  grupa R.M.P.  svinēs 10 gadu jubileju.

Afiša:Grupai_R_p_M_10_gadi_1

Adventes pasākumi Stāmerienas tautas namā

Stāmerienas tautas namā Adventes pasākumi:

Pirmajā Adventē  29.novembrī plkst. 13.00 “Dziesmu dance” – Dziesmas un nostāsti. Jautri un nopietni. Mūsējie. Pirmo Adventes sveci iedegs Zane JANČEVSKA  kopā ar Laumu Bērzu, Ansi Jansonu un Jēkabu Ančevski.  IEEJA 2,00 EUR.

Otrajā Adventē 6.decembrī plkst. 13.00  trīsdimensiju smilšu gleznu izrāde. Otro Adventes sveci iedegs māklinieks Elmārs GAIGALNIEKS. IEEJA 2,00 EUR.

Trešajā Adventē 13.decembrī plkst. 13.00 koncerts “Drīz Ziemassvētki”. Koncertā piedalīsies Stāmerienas pagasta pašdarbnieki un Stāmerienas pamatskolas bērni. IEEJA 1,50 EUR.

Ceturtajā Adventē 20.decembrī plkst. 13.00 Tirzas amatierteātra izrāde – A.Upītis “Sūnu ciema zēni”. Izrāde ar dziesmām un dejām. IEEJA 1,50 EUR.

AFIŠA:Advente 2015 afisa

Uz baseinu Balvos

Šo piektdien, 6.11.2015., Stāmerienas pagasta pārvalde piedāvā iespēju interesentiem braukt uz Balvu baseinu. Par ceļu nav jāmaksā, izmaksas baseinā 4,50 eiro no personas (grupām 10 un vairāk personām 10% atlaide) . Izbraukšana 19:30. Vietu skaits ierobežots (19). Iepriekšēja pieteikšanās līdz 22.10.2015. pulksten 20:00, Jānis 29499046 vai Guna 26532267.

Vingrošanas nodarbības

Sākot ar  2015.gada 3.novembrī otrdienās  Stāmerienas tautas namā tiek organizētas vingrošanas nodarbības. Vadītāja Aina Rubene. Nodarbību sākums plkst. 18.:00.

Maksa par vienu nodarbību 2.00 EUR

Stāmerienas pamatskolā “Modes talka”

31.oktobrī plkst. 11:00 Stāmerienas pamatskolas mājturības un tehnoloģiju kabinetā tike organizēta “Modes talka”.

Nāc ar sen aizmirstām drēbēm, kopā veidosim jaunus tērpus!

Afiša:mode

Uz baseinu Balvos

Interesentiem piedāvā iespēju piektdienās braukt  uz Balvu baseinu. Vietu skaits grupā ierobežots (19 cilvēki). Viena apmeklējuma maksa 4,50 EUR ( grupās vairāk par 10 cilvēkiem, atlaide 10%). Izbraukšana plkst. 19:30. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 22.10.2015. plkst. 20:00 , Jānis 29499046 vai Guna 26532267.

Darbu atsāk trenažieru zāle

Darba laiks:

Trešdienās no 18:00-21:00

Piektdienās no 18:00-21:00

Sestdienās no 11:00-15:00

 

Skrējiena “Apkārt Stāmerienas ezeram” rezultāti

5.septembra skrējiena  “Apkārt Stāmerienas ezeram” rezultāti:skrejiens apkarts Stamerienas ezeram

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltīts pasākums

17.novembrī plkst. 19:00 Stāmeienas tautas namā

notiks LR proklamēšanas 97.gadadienai veltīts pasākums

Afiša:Valsts svetki_Stameriena

“Pus nopietni, pus pa jokam”

Stāmerienas tautas namā  7.novembrī plkst. 19.00

Dāmu deju grupu sadancis “Pus nopietni, pus pa jokam”.

Vakara gaitā diskusijas par sieviešu un vīriešu savstarpējām attiecībām.

AFIŠA:dejas

Literāri muzikāla pēcpusdiena ar Anitu Ozolu

Stāmerienas tautas namā 23.oktobrī plkst. 14.00

Literāri muzikāla pēcpusdiena kopā ar mākslinieci  Anitu Ozolu “Kuries, mana uguntiņa”

Afiša:Kuries, mana uguntiņa

Rudens balle Kalnienas tautas namā

Rudens balle

17.oktobrī plkst. 22:00

Spēlēs grupa GALAKTIKA

AFIŠA: Galaktika Kalnienā

Paziņojums par ceļa ierobežojumiem uz pašvaldības ceļa “Kalniena- Vidiena”

Sakarā ar sausajiem laika apstākļiem un ceļa nestspēju, UZSTĀDĪTA ceļazīme „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” Nr. 306 Gulbenes novada pašvaldības ceļam Stāmerienas pagastā „Kalniena – Vidiena”. Satiksmes ierobežojumi attiecas uz kravas automobiļiem laika periodā no 2015. gada 3. septembra uz nenoteiktu laiku.

PAZIŅOJUMS par ceļa ierobežojumiem Bānīša svētkos skrējiena laikā

Š.g. 5. septembrī Stāmerienas stacijā notiks ikgadējie Bānīša svētki “FERDINANDS svelpj Bānīša 112.jubilejā”, un svētku pasākumā ietvaros pa autoceļu “ 420 “Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja” no Stāmerienas ciema 1.1 km (ceļu krustojums) līdz Stāmerienas ciema 1.75 km (pagrieziens uz “Lāčausi”) tiek organizēts “Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram”. Saskaņā ar MK noteikumiem “Kārtībā, kāda aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.5.punktu, uz minētā autoceļa tiks ierobežota satiksme no plkst. 14.30 līdz 16.00.

Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram

NOLIKUMS: Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram 2015

Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram notiks 2015. gada 5. septembrī Gulbenes novada Stāmerienas pagastā. Starts pl. 14.40 pie Stāmerienas dzelzeļa stacijas. Reģistrācija sacensību dienā līdz 14:00 reģistrācijas vietā pie bānīša stacijas. Vai iepriekšējos pieteikumus nosūtot uz e-pastu stsport@inbox.lv (līdz 4. septembrim plkst.20:00 norādot vārdu, uzvārdu dzimšanas gadu).

Svecīšu vakars Stāmerienas kapsētā

Svecīšu vakars notiks 2015.gada 12.septembrī plkst. 19.00

Bānīša svētki 2015

Bānīša svētki Stāmerienas stacijā daudzu gadu garumā izveidojušies par jauku tradīciju, arī šogad 5. septembrī Bānītim 15. reizi organizēsim svētkus “FERDINANDS svelpj Bānīša 112.jubilejā!”.   Dienas garumā varēs :  

 • dziedāt kopā ar Anmary, Uģi Rozi, popgrupām „Pipari” un „Ledenes”,
 • klausīties kā spēlē Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris,
 • doties līdzi ceļojumā leļļu teātrim „Tims”,
 • skatīties kā dejo JDK „Poga”, VPDK „Bānītis” ugunsšova deju grupa „ATHAR”, līnijdejotāju grupas „Kamene” un „Raganiņas”,
 • piedalīties skrējienā apkārt Stāmerienas ezeram,
 • cilāt svaru bumbas kā to dara Edgars Getmančuks,
 • dejot mazo laupītāju disenītē bērniem „Dūmi pa gaisu” ar DJ Ralfu Rubeni, un svētku nakts zaļumballē ar grupu „Kraujas Bend”,
 • tirgoties un iepirkties svētku bazārā, kur būs lauku labumi un meistaru darbi jūsu priekam un mājai,
 • darboties radošajās darbnīcās, gatavot mazo laupītāju tērpus disenītei u.c.,
 • sacensties „Sporta svētku darbnīcā” un REDRIFT trasē,
 • no plkst.13:30 – 14:00 būs iespēja pamielot lokomotīvi „Ferdinands” ar līdzpaņemtu 70 cm garu malkas pagali,
 • pasmieties un atpūsties kopā ar pagasta ļaudīm un ciemiņiem no malu malām.

Stāmerienas pamatskolas salidojums

Stāmerienas pamatskola aicina absolventus un visus skolas darbiniekus uz salidojumu “Kad putni atgriežas mājās” 2015. gada 1. augustā. Salidojuma atklāšana plkst. 18.00 Stāmerienas tautas namā.

Satiksimies, virpināsim atmiņas, būsim kopā un iesim kopīgā gājienā.

Salidojuma balle Baumaņu ģimenes izpildījumā, skolas iekšpagalmā disko mūzikas ritmi.

Afisa_salidojums Stameriena_2

Pavasara balle

23.maijā Kalnienas tautas nams uzņems apmeklētājus šī gada Pavasara ballē.

Par atmosfēru un dejām rūpēsies grupa “Brīvdienas”.

Sākums plkst. 22:00

Gulbenes novada svētki

Piekto reizi norisināsies Gulbenes novada svētki

Šoreiz 4.jūlijā Lejasciema pagastā!

Šī gada moto – “Meža zieds – Lejasciems”

Līgosim Litenē!

23.jūnijā Litenes estrādē notiks tradicionālais Latvijas Radio 2 un Latvijas Televīzijas koncerts, šogad “Līgosim Litenē”.

Koncertā piedalīsies tādi mākslinieki kā Normunds Rutulis, Liene Šomase, Olga Rajecka, Guntis Veits, Valters Frīdenbergs, Ginta Krievkalna, kā arī Kristapa Krievkalna orķestris, kori un dejotāji.

Nakts ballē par atpūtu rūpēsies grupas “Credo” un “Eolika”, kā arī dziedātāji Normunds Rutulis un Liene Šomase.

Plašāka informācija sekos drīzumā.

Paaudžu vakars Kalnienas tautas namā

Šī gada 12.martā Kalnienas pamatskolā norisināsies gadskārtējais Kalnienas iedzīvotāju Paaudžu vakars.

(vairāk…)