Pašvaldība

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde

Pārvaldes kontaktinformācija

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs BREZINSKIS

Adrese: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Tālrunis: (+371) 64497632
Fakss: (+371) 64497633
E-pasts: vecstameriena@gulbene.lv
Reģistrācijas Nr.: 90011483166
Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919

Darba laiks

Diena Darba laiks Pārtraukums
Pirmdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Otrdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Trešdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Ceturtdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Piektdiena 8:00 – 16:00 12:00 – 13:00
Pirmssvētku dienas 8:00 – 15:00 12:00 – 13:00

Pagasta pārvaldes iestādes

Stāmerienas pamatskola

Stāmerienas pamatskolas direktore Kristīne SLICA

Reģistrācijas Nr.: 0812900962

Adrese: Stāmerienas pamatskola, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Stāmerienas tautas nams

Stāmerienas  tautas nama vadītāja Gaida VĪKSNIŅA

Adrese: “Tautas nams”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Tālrunis: 22017391

E-pasts: viksninag@inbox.lv

Darbojās pulciņi:

Jauniešu deju kopa “POGA”- vadītāja Zaiga Manguse;

Amatierteātris “Spēle”- vadītāja Ilvita Kļaviņa;

Rokdarbu un aušanas pulciņš “Saulessvece”- vadītāja Līga Velpa;

Dāmu deju grupa “Kamene”- vadītāja Solvita Skopāne;

Senioru vokālais ansamblis- “Vakarvējš”- vadītāja Rudīte Boka

Kalnienas tautas nams

Kalnienas tautas nama vadītāja Marina NAGLE

Adrese: “Kalnienas klubs”, Kalnienā, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Tālrunis: 28665789

E-pasts: naglemarina@inbox.lv

Darbojās pulciņi:

Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes”- vadītājs Artis Žīgurs;

Breakdance deju grupa “B-boys”- vadītāja Marina Nagle;

Līnijdeju grupa “TAGAD”- vadītāja Spulga Upāne;

Vokāli instrumentālais ansamblis “R.P.M.”- vadītājs Jānis Krēsliņš;

Sporta interešu grupa “Mygon”- vadītājs Ivars Naglis

Veco ļaužu mītne "Saulstari"

“Veco ļaužu mītnes “Saulstari” aprūpētāja Aija BIRZNIECE

Adrese: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Tālrunis: 64497639

Pagasta iestādes

Gulbenes novada Stāmerienas bibliotēka

Gulbenes novada Stāmerienas bibliotēkas vadītāja  Spodra KAĻVA

Adrese: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Tālrunis: 64497638
E-pasts: stamerienas.biblioteka@gulbene.lv

Diena Darba laiks
Pirmdiena brīvdiena
Otrdiena 9:00 – 17:00
Trešdiena 9:00 – 17:00
Ceturtdiena 9:00 – 17:00
Piektdiena 9:00 – 17:00
Sestdiena 9:00 – 16:00
Svētdiena brīvdiena

Gulbenes novada Kalnienas bibliotēka

Gulbenes novada Kalnienas bibliotēkas vadītāja Rasma AUZĀNE

Adrese: “Mazkalniena”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Tālrunis: 64430384
E-pasts: kalniena@gulbene.lv

Diena Darba laiks
Pirmdiena 09:30 – 17:30
Otrdiena Brīvs
Trešdiena 09:30- 17:30
Ceturtdiena 09:30 – 17:30
Piektdiena 09:30 – 17:30
Sestdiena 09:30- 16:30 (apmeklētājiem)
Svētdiena Brīvs